• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Bruno Zimmermann

Uchwała Rady Miejskiej nr X/7/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Ur. 13.09.1944 r. w Achern. Mieszkaniec Gundelfingen, pracownik naukowy Uniwersytetu we Freiburgu, wieloletni radny i zastępca burmistrza Gminy Gundelfingen od 1989 roku. Przewodniczący Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Partnerskiego Gundelfingen oraz przewodniczący Klubu Sportowego Turverein Gundelfingen. Uczestniczył w nawiązaniu, kształtowaniu, rozwoju i ugruntowaniu wzajemnych stosunków partnerstwa i przyjaźni między Bieruniem, a Gundelfingen. Szczególne zasługi wniósł w zakresie współpracy pomiędzy szkołami naszych gmin z akcentem na wymianę sportową. Jako pracownik Uniwersytetu we Freiburgu umożliwiał uczniom naukę i udział w kursach językowych w Niemczech, służąc również finansowym wsparciem. Jeden z inicjatorów budowy pomnika ofiar II wojny światowej na strobieruńskim cmentarzu. Zwolennik i krzewiciel spotkań miast partnerskich „Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi". Jako oddany przyjaciel był jednym z organizatorów kwesty w 2010 dla bieruńskich powodzian.

do góry