• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Ewa Stachura-Pordzik

Uchwała nr VIII/9/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Pani Ewa Stachura-Pordzik jest wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tychy. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach i studia podyplomowe Zarządców Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Posiada także Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1975 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, następnie pracowała w Spółdzielni GS Katowice. W latach 1978-1996 była zatrudniona w Urzędzie Miasta Tychy. W 1996 r. objęła stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Tyskiej.

W ciągu kilkunastu lat współtworzyła koncepcję i zasady funkcjonowania Podstrefy Tyskiej, brała czynny udział w tworzeniu Agencji Promocji Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy oraz opracowała koncepcję Inkubatora Przedsiębiorczości, wnosząc istotny wkład
w rozwój gospodarczy regionu.

Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu oraz dobrej współpracy z władzami Bierunia, rozpoczęto starania o włączenie części terenów przy ul. Turyńskiej w Bieruniu do KSSE. Rada Miejska w Bieruniu, Uchwałą Nr VI/1/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r., zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Turyńskiej, przeznaczając w ten sposób prawie 100 ha gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych pod działalność gospodarczą. Uruchomienie terenów aktywności gospodarczej miało wyprzedzająco przygotować gospodarkę Bierunia do planowanych transformacji (w tym przede wszystkim do restrukturyzacji górnictwa). W lutym 2004 r. Rada Miejska w Bieruniu wyraziła zgodę na włączenie części terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Turyńskiej do KSSE, a rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r., na wniosek gminy Bieruń, ponad 45 ha ww. gruntu uzyskało status strefy.

Podstrefa Tyska istnieje 20 lat, obecnie obszar ten liczy ponad 450 ha, inwestycje inwestorów to ponad 5 mld zł, stworzono ponad 14 tys. miejsc pracy. Do rozwoju Strefy, a więc i gospodarki regionu, bez wątpienia przyczyniła się Ewa Starchura-Pordzik, która swoje obowiązki i zadania wykonuje wyjątkowo sumiennie i rzetelnie. Cały przebieg kariery zawodowej Ewy Stachury-Pordzik cechuje profesjonalizm, zaangażowanie i wrażliwość społeczna. Obecnie Podstrefa Tyska zarządza nieruchomościami w gminach: Tychy, Bieruń, Katowice, Miedźna, Świętochłowice, Piekary Śląskie, na terenie których zlokalizowanych jest 66 firm.

Ewa Stachura - Pordzik prowadzi także projekty edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego, takie jak:  „Absolwent, czyli zdrowe sposoby radzenia sobie w życiu”, „Szkoła i co dalej? Moja kariera zawodowa”, „Twoja ścieżka zawodowa, „Mama w Strefie Szans”, „Absolwent w Strefie Szans”, „Poznaj swój potencjał zawodowy”, „Gimnazjalista w Strefie Szans”, „Wizyty studyjne u pracodawców”, „Wyprawa po przyszłość”, „Drzwi otwarte”.

Dotychczasowa działalność zawodowa Pani Ewy Stachury-Pordzik przyczyniła się w znaczny sposób do rozwoju terenów inwestycyjnych w Bieruniu włączonych do KSSE. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca pomiędzy władzami Bierunia a Podstrefą Tyską, którą reprezentuje Pani Ewa Stachura-Pordzik. Jej szczególnym wyrazem, niech będzie fakt, sfinansowania przez KSSE w 2016 roku budowy pierwszej części ul. Strefowej w 2016 roku 1 miliona złotych).

do góry