• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Alojzy Palowski

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/10/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Burmistrz Bierunia w I i II kadencji (1991-1998). Został wybrany na to stanowisko przez Radę Miejską, po 16 latach funkcjonowania Bierunia jako dzielnicy Tychów. Od podstaw organizował aparat wykonawczy gminy, łącznie z naborem pracowników i zapewnieniem im odpowiednich warunków pracy. Alojzy Palowski po zinwentaryzowaniu problemów ze strefy gospodarczej, społecznej i bezpieczeństwa, wymagających podjęcia działań, organizował od podstaw jednostki organizacyjne gminy. W trakcie jego pracy jako burmistrza powstały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bieruński Ośrodek Kultury, Straż Miejska oraz Ośrodek Edukacji. Z inicjatywy Alojzego Palowskiego podjęto działania mające na celu wcześniejsze przejęcie szkół podstawowych. Priorytetowe traktowanie oświaty umożliwiło przeprowadzenie wielu działań korzystnych dla tych placówek, od poprawy stanu technicznego poczynając. Wieloletni zastój, związany z utratą podmiotowości prawnej przez Bieruń na rzecz Tychów, wymagał szybkich i wielokierunkowych działań w różnych sferach życia społeczności lokalnej.

Alojzy Palowski konsekwentnie realizował priorytety wytyczone przez Radę Miasta, w tym dotyczące zaniedbań i zastoju. W czasie pełnienia przez niego funkcji oddane zostały m.in. następujące obiekty: Świetlica Środowiskowa przy ul. Remizowej, Kinoteatr „Jutrzenka", hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym, budynek KS „Unia" Bieruń Stary, „Triada", Dom Przedpogrzebowy w Bieruniu Starym, basen przy SP1, budynki filialne szkół w Bijasowicach i Ścierniach, Przychodnia przy ZTS ERG, Oczyszczalnia Ścieków w Bieruniu Nowym. Wśród inwestycji sieciowych należy wymienić m.in. budowę magistrali wodnej do Bierunia Nowego i gazyfikację miasta. Co roku z budżetu miasta, w czasie kiedy pełnił funkcję, wydatkowano ponad 30% środków na inwestycje. Alojzy Palowski był jednym z kilku inicjatorów utworzenia Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (obecnie Śląski Związek Gmin i Powiatów). Bieruń należał do założycieli i był jednym z kilku pierwszych jego członków. Alojzy Palowski prowadził wielokierunkowe działania mające na celu utworzenie powiatu. Przygotowane wówczas dokumenty wykorzystano podczas reformy administracji. Alojzy Palowski sprawdził się jako gospodarz miasta podczas powodzi w 1997 r. Bez wątpienia okres w jakim kierował miastem był czasem rozwoju Bierunia i wychodzenia poza granice, zarówno miasta, jak i kraju. Jego podpis widnieje pod aktem partnerstwa z miastami Moravsky Beroun i Gundelfingen.

do góry