• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Dr Reinhard Bentler

Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

Reinhard Bentler urodził się 21 października 1947 roku w Ruethen w Niemczech. Z wykształcenia jest doktorem prawa. Do grudnia 2014 roku pełnił funkcję burmistrza Gundelfingen - naszego partnerskiego miasta w Niemczech. Od 1995 roku, a więc od pierwszych kontaktów pomiędzy naszymi gminami, z wielkim osobistym zaangażowaniem, przychylnością, wspieraniem i godną podziwu aktywnością uczestniczył w nawiązywaniu, rozwoju i ugruntowywaniu wzajemnych stosunków partnerstwa obu gmin. Owocem jego zaangażowania było podpisanie 14 czerwca 1997 roku Aktu Partnerstwa. Wniósł szczególne zasługi na odcinku wypełniania treści podpisanego aktu partnerstwa w zakresie współpracy pomiędzy szkołami, w dziedzinie kontaktów i wymiany młodzieży szkolnej. Jest inicjatorem i realizatorem budowy placu bieruńskiego w Gundelfingen z obeliskiem wykonanym z czerwonego piaskowca z wyrytym wizerunkiem naszego kościoła, ratuszem oraz herbem.

Dla mieszkańców Gundelfingen jest wszechstronnie utalentowanym samorządowcem, co spowodowało, że funkcję burmistrza, pełnił od 1983 roku nieprzerwalnie do 2014, a więc przez tyle, ile pozwalała na to formuła prawna w Badenii - Wirtembergii. Pełniąc funkcję burmistrza gminy zapewnił jej znakomity rozwój, pełne zabezpieczenie w dziedzinie: edukacji, sportu i rekreacji, kultury, gospodarki socjalnej, handlowej oraz komunalnej.

do góry