• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Ostatnie dni na złożenie wniosku do Zielonego Budżetu!

Ostatnie dni na złożenie wniosku do Zielonego Budżetu!

Aktualności 26 Marca 2024

Do 31 marca 2024 roku Mieszkańcy mają czas na przygotowanie i złożenie swojej propozycji zielonego projektu. To już czwarta edycja naszej zielonej inicjatywy, dzieki której Mieszkańcy Bierunia mają bezpośredni wpływ na proces zazieleniania i ukwiecania miasta. Finiszujemy! Czekamy na ostatnie wnioski.

 

witacz                    Nowy witacz na wjeździe do Bierunia od strony Oświęcimia - projekt z pierwszej edycji Zielonego Budżetu

 

Jak złożyć wniosek?

 • Najprościej i najwygodniej jest złożyć wniosek online - poprzez nowoczesną i komfortową w obsłudze platformę internetową - KLIKNIJ TUTAJ.
 • Można również wypełnić wniosek w wersji papierowej (dostępny u dołu strony oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego) i złożyć go w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń. (Dopuszczalne jest też zeskanowanie oryginalnego podpisanego wniosku i wysłanie go e-mailem na adres: )

 

www

 

O co można wnioskować?

Proponowane do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

 • nasadzenia roślinności
 • renowacja istniejących terenów zieleni

 

O czym trzeba pamiętać?

 • Wartość jednego zielonego projektu nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.
 • W ramach Zielonego Budżetu można wnioskować o elementy małej architektury (np.: ławka, leżak parkowy, stojak na rowery, kosz na śmieci), ale ich wartość nie może przekroczyć 30% wartości całego zielonego projetu.

 

 •  Zadania do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia powinny być zlokalizowane na terenie:
   - będącym własnością miasta Bierunia;

   - będącym własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Bierunia.

 

 •  W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie mogą być realizowane nasadzenia które:
    - jednoroczne

    - generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji lub innych form
  obsługi (szczegóły w załączonym poniżej regulaminie)

 

ZBMB

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2024 to 120 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 40 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować można również o elementy małej architektury, jak ławka, stojak na rowery, leżak parkowy, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie może przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 • Maksymalna wartość jednego projektu - 40 000 zł.
 • Ogólna pula środków do podziału na zielonego projekty - 120 000 zł.

 

Harmonogram ZBMB 2024

Harmonogram Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2024 wygląda następująco:

 • cały marzec przeznaczamy na składanie propozycji zielonych projektów
 • w kwietniu odbywa się weryfikacja złożonych projektów
 • w okolicach weekendu majowego ogłosimy wyniki i podamy listę wybranych do realizacji zadań
 • w przyszłym roku zrealizujemy wybrane zielone zadania

 

ZBMB

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

 

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisująsię w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawęśrodowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

 

W skład Zespołu Oceniającego wchodzą m.in.: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych wyłoniony w otwartym naborze. Nabór na tego ostatniego ogłoszony zostanie w kwietniu.

 

Więcej informacji:

 

 

 

 

 

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłaszania projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 312.07KB Plik: Formularz zgłaszania projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia
docx Formularz zgłaszania projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - edytowalny 47.64KB Plik: Formularz zgłaszania projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - edytowalny
pdf Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Bierunia 735.74KB Plik: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Bierunia

Podobne wiadomości:

do góry