• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Miasto Bieruń partnerem programu ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT

Miasto Bieruń partnerem programu ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT

Aktualności 24 Lutego 2022

Miasto Bieruń znalazło się wśród 80 samorządów Województwa Śląskiego, które dołączyły do wartego 76 mln zł projektu "Śląskie. Przywracamy błękit". Celem projektu jest wzmożona walka o poprawę jakości powietrza w całym regionie.

błękit

22 lutego w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła sie uroczysta konferencja, podczas której nastąpiło podpisanie umowy oraz przedstawienie założeń projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Miasto Bieruń reprezentowane było przez Burmistrza Krystiana Grzesicę.

 

certyfikat

W trakcie wydarzenia wręczono certyfikaty samorządom, które są partnerami projektu. Jednym z partnerów jest oczywiście Miasto Bieruń.

 

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Bieruń.

 

Najistotniejszym elementem programu "Śląskie, Przywracamy błękit" będzie utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora do spraw energii i klimatu tzw. Eco-doradcy. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. wyszukiwanie programów zarówno dla mieszkańców, jaki i dla samorządu, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu oraz udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy. W sumie w ramach programu zatrudnionych zostanie 88 takich Eco-doradców. Jeden z nich pracowac będzie dla naszego miasta.

 

- Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi ze Śląska. Strategia Zielone Śląskie 2030 wskazuje kierunki, które dadzą rozwój. Ten projekt pokazuje zmianę, której oczekujemy w regionie. Dziękuję samorządom, które zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie. Współpraca zawsze przynosi najlepsze efekty i mam nadzieję, że przełoży się na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia. Śląsk się zmienia i zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej - powiedział na konferencji Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Błękit

Skąd środki na realizację projektu? 45 mln złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE, 26 mln zł  - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast wkład własny samorządów to łącznie. 5,7 mln zł.

- Możemy stawiać ten wniosek jako wzór i przykład, jak w sposób przejrzysty i merytoryczny prezentować cele związane z ochroną środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste Powietrze”. Co szósty wniosek pochodzi ze Śląska, a 25 z 30 najaktywniejszych gmin w programie pochodzi właśnie z tego regionu. Wierzę, że ten program pokaże, że warto sięgać po te środki i realizować zadania z korzyścią dla mieszkańców, by mieli szansę oddychać czystym powietrzem. Czas mądrze inwestować w środowisko, by kolejne pokolenia mogły żyć w przyjaznym środowisku. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda nam się te cele osiągnąć - podkreślił Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Mirowski

Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.: stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca, skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.

Nadrzędnym celem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel jest zbieżny z priorytetowym celem Programu ochrony powietrza tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

 

Domagała

- To dla regionu historyczna chwila. To największy pod względem liczby partnerów projekt w Europie, dotyczący jakości powietrza. Efekty tych działań będą odczuwane nie tylko w województwie śląskim, ale także w sąsiednich regionach i na terenach przygranicznych. Przed nami sześć lat pracy, szereg działań, których głównym celem jest poprawa jakości powietrza - tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 

  • Źródło: strona internetowa slaskie.pl
  • Foto: Patryk Pyrlik / UMWS (część zdjęć)

 Szczegółowy informacje na temat programu znajdują się w załączonym poniżej pliku.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dot. projektu Śląskie. Przywracamy błękit 125.9KB Plik: Informacja dot. projektu Śląskie. Przywracamy błękit

Podobne wiadomości:

do góry