• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Karty PSZOK do odbioru w Urzędzie Miejskim

Karty PSZOK do odbioru w Urzędzie Miejskim

Aktualności 23 Marca 2021

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wydawane są karty identyfikacyjne, umożliwiające korzystanie z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zapraszamy po odbiór!

 

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek ( załącznik nr 1) - KLIKNIJ TUTAJ.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wnioski o wydanie oraz odbiór kart PSZOK składa Zarządca nieruchomości ( załącznik nr 2) - KLIKNIJ TUTAJ.

Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:

 • wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
 • właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji - w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji.
O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa.

 • Zobowiązania osoby dysponującej kartą
  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do korzystania z karty zgodnie z Regulaminem, odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie osobom trzecim.

Kiedy można odebrać kartę?

Karty nie trzeba odbierać od razu!

Dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r. oddawanie odpadów w PSZOK możliwe będzie tylko z użyciem karty identyfikacyjnej.

Do 31 marca 2021 r. w punktach PSZOK odpady komunalne przyjmowane będą zarówno na podstawie papierowego formularza przyjęcia odpadów komunalnych jak i po okazaniu Karty PSZOK.

 

Ile kart dostaniemy?

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym- 1 Karta na nieruchomość;
 • dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1 Karta na nieruchomość;
 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym - adekwatnie do liczby lokali mieszkalnych na nieruchomości;

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość Kart właściciel nieruchomości zobowiązany jest:

 • złożyć kolejny stosowny wniosek
 • uiścić opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych 00/100) na konto bankowe lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu

W przepadku uszkodzenia karty lub jej utraty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o tym urząd w celu jej zablokowania w systemie. Wydanie nowej karty po jej uszkodzeniu lub zagubieniu możliwe jest na podstawie odrębnego wniosku (Załącznik nr 3) - KLIKNIJ TUTAJ .

Karta zostanie zablokowana także w przypadku sprzedaży nieruchomości, zmiany jej właścicieli lub zgonu jedynego właściciela, gdy tylko taka informacja wpłynie do gminy. W dwóch pierwszych przypadkach - sprzedaży i zmiany właścicieli - dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do zwrotu karty w terminie 30 dni kalendarzowych.

 • Sytuacje awaryjne
  Na wypadek pojawienia się problemów z funkcjonowaniem systemu, wystąpienia przerwy w dostawie energii do PSZOK lub innej okoliczności uniemożliwiającej skorzystanie z karty, możliwe będzie oddanie odpadów na podstawie pisemnego formularza.

 

Szczegóły w regulaminie oraz pod nr tel. 32 708 09 85 oraz e-mail: os@um.bierun.pl.

Załączniki:

 • REGULAMIN WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KARTY PSZOK
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY NA PSZOK - zabudowa jednorodzinna (również kolejnej karty)
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY NA PSZOK - zabudowa wielolokalowa (również kolejnej karty)
 • DRUK PEŁNOMOCNICTWA
 • WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEJ KARTY (uszkodzenie, kradzież lub zgubienie karty)

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zał. 1 Wniosek o wydanie Karty PSZOK - budynki jednorodzinne 217.76KB Plik: Zał. 1 Wniosek o wydanie Karty PSZOK - budynki jednorodzinne
pdf Zał. 2 Wniosek o wydanie Karty PSZOK - budynki wielolokalowe 217.53KB Plik: Zał. 2 Wniosek o wydanie Karty PSZOK - budynki wielolokalowe
pdf Zał. 3 Wniosek o wydanie kolejnej Karty PSZOK -uszkodzenie, zgubienie lub kradzież 285.08KB Plik: Zał. 3 Wniosek o wydanie kolejnej Karty PSZOK -uszkodzenie, zgubienie lub kradzież
pdf Regulamin wydawania i korzystania z Karty PSZOK 221.14KB Plik: Regulamin wydawania i korzystania z Karty PSZOK
doc Pelnomocnictwo do złożenia i odbioru karty PSZOK 29.5KB Plik: Pelnomocnictwo do złożenia i odbioru karty PSZOK

Podobne wiadomości:

do góry