• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Centrum przesiadkowe etap II. Powstaje spójna sieć dróg rowerowych

Centrum przesiadkowe etap II. Powstaje spójna sieć dróg rowerowych

Aktualności 10 Sierpnia 2022

Trwa realizacja wielozadaniowego projektu, w ramach którego w Bieruniu Starym powstanie funkcjonalne centrum przesiadkowe wraz z siecią dróg rowerowych, które stworzą dogodne połączenia pomiędzy poszczególnymi częściami miasta. Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku. 


Marcina - Licealna Łącznik pomiędzy ulicami Marcina i Licealną

 

Na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to ponad 3 mln zł. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum przesiadkowego oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej w starobieruńskiej części miasta.


Przypomnijmy, że w latach 2019-2021 w Bieruniu Nowym został zrealizowany analogiczny projekt (etap I), w ramach którego budynek dworca PKP został wyremontowany i przystosowany do pełnienia funkcji centrum przesiadkowego. Zrealizowano też szereg zadań związanych z infrastrukturą rowerową (ścieżki wzdłuż ulic Węglowej i Turystycznej, oświetlenie drogi rowerowej łączącej Bieruń Stary i Bieruń Nowy). Więcej na ten temat można przeczytać tutaj - KLIKNIJ. 


W ramach etapu II w statrobieruńskiej części miasta powstaje spójna sieć ścieżek rowerowych, natomiast okolice dworca autobusowego przechodzą metamorfozę. Przedstawiamy raport, prezentujący na jakim etapie są prace oraz jakie połączenia rowerowe wkrótce będą służyć mieszkańcom Bierunia. 

Ścieżka rowerowa od ul. Marcina do Liceum Ogólnokształcącego

Marcina - LicealnaŁącznik Marcina - Licealna

Ten 225-metrowy odcinek jest już prawie gotowy. Ma asfaltową nawierzchnię, zamontowano słupy oświetleniowe. Aby formalnie oddać ścieżkę do użytku, konieczne jest jeszcze tylko uruchomienie systemu oświetlenia i ustawienie oznakowania. Ale rowerzyści już teraz testują nową drogę. W ramach zadania zostaną jeszcze wykonane nasadzenia roślinności. 

Ścieżka ta połączy się z kolejnym odcinkiem drogi rowerowej, który powstanie przy liceum (na terenie szkoły - zadanie jest w przygotowaniu), a następnie płynnie przejdzie w pas rowerowy, który zostanie wyznaczony na parkingu przy ul. Szarych Szeregów.

Wzdłuż rzeki Mlecznej

Z parkingu rowerzyści będą mogli dostać się na kolejną nową drogę rowerową (stumetrowy odcinek wzdłuż rzeki Mlecznej), której budowa niedługo ruszy - wykonawca czeka na ostateczne uzgodnienia projektu z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Dalej, wzdłuż ul. Wrześniowej zostanie wyznaczony pas rowerowy, którym będzie można dojechać aż do kładki na rzece Mlecznej.

Ulice Za Kopcem i Kopcowa

Na ulicy Za Kopcem trwają prace przy budowie kolejnego odcinka drogi dla rowerów. Stara nawierzchnia została ściągnięta, posadowiono już fundamenty słupów oświetleniowych, wykonywana jest konstrukcja nawierzchni. Na podobnym etapie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej (w którą płynnie będzie można wjechać z ulicy Za Kopcem). Tu zostały już wykonane krawężniki, obrzeża granitowe i podbudowa. Asfaltowanie będzie wykonane jednocześnie na obydwu tych ulicach. 

Za KopcemUl. Za Kopcem


Na ulicy Za Kopcem trwają prace przy budowie kolejnego odcinka drogi dla rowerów. Stara nawierzchnia została ściągnięta, posadowiono już fundamenty słupów oświetleniowych, wykonywana jest konstrukcja nawierzchni. Na podobnym etapie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej (w którą płynnie będzie można wjechać z ulicy Za Kopcem). Tu zostały już wykonane krawężniki, obrzeża granitowe i podbudowa. Asfaltowanie będzie wykonane jednocześnie na obydwu tych ulicach.


Za Kopcem Ul. Za Kopcem

Ul. KopcowaUl. Kopcowa

 

Ulica Chemików - Kadłub

Opisanymi wyżej drogami rowerowymi będzie można dojechać do ulicy Chemików, na wysokości Kadłuba. Renowacją tego historycznego miejsca, bezpośrednio sąsiadującego z dworcem autobusowym, także jest częścią projektu. Zabytkowa studnia została zdemontowana i jest obecnie w renowacji. Słupy oświetleniowe zostały już częściowo wymienione. Ścieżka rowerowa na odcinku przy Kadłubie jest gotowa i prowadzi do dworca. W tym miejscu zostaną jeszcze zamontowane murki gabionowe i siedzisko.

Ul. Chemików - KadłubUl. Chemików - Kadłub

 

Dworzec autobusowy

W miejscu, gdzie nowa droga rowerowa dociera do dworca, trwają obecnie prace związane z instalacją elektryczną, a gdy tylko się zakończą, rozpocznie się budowa fundamentów pod wiatę rowerową i toalety dla podróżnych. To tutaj realizuje się idea centrum przesiadkowego: sieć dróg rowerowych ma ułatwić mieszkańcom Bierunia dotarcie jednośladem do dworca autobusowego, gdzie będą mogli zostawić rower w bezpiecznym miejscu i przesiąść się na autobus. Dla większego komfortu podróżnych powstaną także toalety. Wykonano już mury oporowe potrzebne do realizacji tych elementów.

 

Dworzec autobusowyDworzec autobusowy 


Ulica Zdrowia i Krakowska

Wygodne i bezpieczne połączenie rowerowe z dworcem autobusowym powstanie także z kierunku południowego. Pas rowerowy, który zostanie wyznaczony na ul. Zdrowia, połączy dworzec z ulicą Krakowską, gdzie trwa budowa ponad 800-metrowego odcinka drogi dla rowerów. Zostały już wykonane separatory z kostki granitowej, oddzielające ruch samochodowy od rowerowego, rozpoczęto też asfaltowanie. Przy realizacji tego zadania pojawiły się jednak pewne problemy: projekt zakładał zmianę nawierzchni na odcinku ulicy Krakowskiej w rejonie, gdzie rozpoczyna się wjazd na Groblę, z asfaltowej na kostkę granitową. Ten element został już wykonany, spotkał się jednak z dużym niezadowoleniem mieszkańców pobliskich domów - nawierzchnia z kostki generuje znacznie większy hałas. W tej sprawie odbyło się spotkanie w terenie z pracownikami urzędu miejskiego, a także spotkanie z burmistrzem Bierunia. Zostały już podjęte działania uwzględniające argumenty mieszkańców i zmierzające do zminimalizowania niedogodności.


ul. KrakowskaUl. Krakowska

 

ul. Krakowska Ul. Krakowska

 

Łącznik Krakowska - Barańcowa

W trakcie budowy jest także łącznik pomiędzy ulicami Krakowską i Barańcową (ok. 60 m). Droga rowerowa wzdłuż Krakowskiej zakończy się na wysokości tego łącznika, a rowerzysta będzie mógł płynnie przejechać łącznikiem w ulicę Barańcową, gdzie połączy się z istniejącą drogą rowerową łączącą Bieruń Stary z Bieruniem Nowym.

Łącznik Krakowska - BarańcowaŁącznik Krakowska - Barańcowa

 

Łącznik Św. Kingi - Zarzyny

Na wysokości Starostwa Powiatowego w Bieruniu rowerzysta podróżujący pomiędzy starobieruńską i nowobieruńską częścią miasta ma możliwość bezpiecznego przejazdu ścieżką rowerową wzdłuż ul. Turystycznej (wykonaną w ramach etapu I), która płynnie łączy się z prawie gotowym już odcinkiem nowej drogi rowerowej łączącej ulice Św. Kingi i Zarzyna. Droga jest już wyasfaltowana, zamontowano oświetlenie, a do wykonania pozostało jedynie oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż słupków uniemożliwiających wjazd samochodom.

Łącznik św. Kingi - ZarzynyŁącznik św. Kingi - Zarzyny

Grobla

Odchodzący z ulicy Krakowskiej ciąg pieszo rowerowy na Grobli (aż do kładki nad ulicą Chemików) zyska nowe oznakowanie. Natomiast na odcinku za kładką, gdzie w tej chwili jest ścieżka gruntowa, powstanie nowa droga pieszo-rowerowa z nawierzchnią mineralną, która poprowadzi aż do

Podobne wiadomości:

do góry