• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Budżet Miasta Bierunia na rok 2023

Budżet Miasta Bierunia na rok 2023

Aktualności 28 Grudnia 2022

Na grudniowej Sesji Rady Miejskiej radni przyjeli uchwały w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2023 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027. Jak wszyscy zgodnie podkreślali - będzie to budżet trudny, ale bogaty w zadania inwestycyjne. Na inwestycje miasto wyda aż 51 milionów złotych! To rekord, ale rekorodowa jest również ilość skutecznie pozyskanych środków zewnętrznych.

 

budżet

 

 • Dochody budżetu miasta na 2023 r.: ponad 143 mln zł, 
 • Wydatki budżetu miasta na 2023 r. : ponad 160 mln zł

W tym: 

 • wydatki bieżące: prawie 110 mln zł 
 • wydatki majątkowe (inwestycje): ponad 51 mln zł

 

Wśród największych inwestycji zaplanowanych na rok 2023 warto wymienić: 

 

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ścierniach - zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD - CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa ul. Kolejowej - etap I - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej  - zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD - CZYTAJ WIĘCEJ
 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskich (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku) -CZYTAJ WIĘCEJ

Termomodernizowane są następujące budynki:

Tu prace budowlane są już zaawansowane:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 31, w którym mieszkania udostępniane są na szczególnych warunkach (stary obiekt mieszkalny na Skwerze Powstańców Śląskich).
 • Budynek socjalny, mieszczący mieszkania komunalne i Dzienny Dom Pobytu Seniora "SENIOR +" zlokalizowany przy ul. Chemików 139.

Tu prace budowlane dopiero się zaczynają:

 • Budynek filii Przedszkola nr 1 mieszczący się przy ul. Kamiennej 17 w Ścierniach
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Licealnej 17a (dawne Gimnazjum nr 2)
 • Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 292, gdzie mieściła się Świetlica Wsparcia Dziennego ISKIERKA oraz modelarnia LOK

Oprócz tego w roku 2023 będą realizowane: 

 • Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku) - CZYTAJ WIĘCEJ

 

 • Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń - zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD - CZYTAJ WIĘCEJ

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

 • Modernizacja kompleksu boisk sportowych, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 (3 boiska: do piłki ręcznej, do koszykówki i do siatkówki)
 • Doposażenie Skateparku zlokalizowanego na ulicy Królowej Jadwigi w nowe urządzenia
 • Wymiana nawierzchni placu zabaw sąsiadującego ze Skateparkiem.

 

 • Budowa dwóch Tężni solankowych przy ulicy Marcina (Budżet Obywatelski) i przy ulicy Remizowej 
 • Budowa Crossfit Ninja Warrior Park (teren KS Unia Bieruń Stary - Budżet Obywatelski)
 • Budowa miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Granitowa - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - CZYTAJ WIĘCEJ (w ramach tego zadania zakupione zostanie również drugie miasteczko rowerowe - mobilne; zmodernizowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, zamontowany zostanie radar edukacyjny i zakupione zostaną symulatory dla szkół).

 

Oczywiście w 2023 zrealizowane zostaną także zadania:

z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia - KLIKNIJ I ZOBACZ JAKIE!

z Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - KLIKNIJ I ZOBACZ JAKIE!

 

SesjaNa Sesji Rady Miejskiej obecnych było 14 radnych.

12 radnych głosówało "za" budżetem, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Podobne wiadomości:

do góry