• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Postępy w pracach termomodernizacyjnych budynków gminnych

Postępy w pracach termomodernizacyjnych budynków gminnych

Aktualności 23 Grudnia 2022

Bardzo zaawansowane są już prace termomodernizacyjne przy dwóch gminnych budynkach: przy ul. Wawelskiej 31 oraz przy ul. Chemików 139. W pierwszym z nich mieszczą się lokale mieszkalne, udostępniane na specjalnych warunkach, w drugim - mieszkania komunalne i Dzienny Dom SENIOR+. Jednocześnie rozpoczynają się właśnie prace budowlane przy trzech kolejnych obiektach miejskich - zlokalizowanych pod adresami: Kamienna 17, Licealna 17a i Warszawska 292. Wszystkie inwestycje zakończone mają być do lata 2023 roku.

 

WawelskaBudynek mieszkalny przy ulicy Wawelskiej 31 (na Skwerze Powstańców Śląskich)

Każdy kto przechodzi przez Skwer Powstańców Śląskich w Bieruniu Nowym, widzi zapewne jak pięknieje zlokalizowany na nim budynek mieszkalny i jak na tej "metamorfozie" zyskuje wizualnie cała okolica. Efekty zaawansowanych robót widoczne też były mocno podczas obchodów tegorocznego Święta Niepodległości, kiedy to zrewitalizowany w 2019 roku skwer po raz pierwszy widoczny był w całej okazałości.

 

WawelskaEfekty "metamorfozy" budynku na Skwerze Powstańców Śląskich widoczne były szczególnie w Święto Niepodległości

Do przodu posuwają się również prace termomodernizacyjne budynku, w którym znajduje się Dzienny Dom SENIOR+ oraz mieszkania komunalne. Tam efektów jeszcze tak nie widać, jak w przypadku budynku na Wawelskiej 31, ale inwestycja przebiega jak dotąd terminowo. Obiekt ten dodatkowo zyska jeszcze fotowoltaikę (OZE).

 

ChemikówBudynek gminny przy ulicy Chemików 139 w trakcie termomodernizacji

 

Realizacja pierwszych dwóch zadań - na Skwerze Powstańców Śląskich i na osiedlu Chemików rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Wartości zawartych w lipcu 2021 roku umów opiewają na kwoty ponad 1 milion 400 tysięcy złotych oraz ponad 920 tysięcy złotych. 

 

 

Do najważniejszych prac, jakie przeprowadzone są w ramach zadania należą:

 • wymiana kotła na kocioł gazowy co i ccw,
 • modernizacja instalacji ogrzewania
 • modernizacja instalacji elektrycznej
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej (budynki na ul. Chemików i na ul. Licealnej)
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentów,
 • ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego
 • renowacje kominów
 • przebudowa elewacji
 • malowanie elewacji zewnętrznej

 

termomodernizacjaW budynku przy ulicy Chemików 139 mieszczą się mieszkania komunalne i Dzienny Dom SENIOR+

 

W grudniu przekazano place budowy i rozpoczęto roboty na budynkach: filii Przedszkola nr 1 w Ścierniach (ul. Kamienna 17), Szkoły Podstawowej nr 1 - dawnego Gimnazjum nr 2 (ul. Licealna 17a) oraz dawnego przedszkola, a potem Świetlicy ISKIERKA (ul. Warszawska 292). Wartość podpisanej w grudniu zeszłego roku umowy - na realizację tych trzech zadań to prawie 8 milionów złotych.

 

KamiennaBudynek filii Przedszkola nr 1 w Ścierniach - przed rozpoczęciem robót

 

Ściernie                                                              Budynek filii Przedszkola nr 1 w Ścierniach - przed rozpoczęciem robót

 

PRZYPOMNIJMY: Pięcioelementowe zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” realizowane jest w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ. Termin oddania prac przewidziany jest na koniec lipca 2023 roku.

Inwestycja obejmuje przeprowadzenie robót, których efekt wpłynie na poprawę parametrów energetycznych czterech budynków użyteczności publicznej i jednego budynku mieszkalnego, tj.:

 

 • Budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wawelskiej 31, w którym mieszkania udostępniane są na szczególnych warunkach (stary obiekt mieszkalny na Skwerze Powstańców Śląskich).
 • Budynku socjalnego, mieszczącego mieszkania komunalne i Dzienny Dom Pobytu Seniora "SENIOR +" zlokalizowany przy ul. Chemików 139.

Tu prace budowlane są już zaawansowane

 • Budynku filii Przedszkola nr 1 mieszczącego się przy ul. Kamiennej 17 w Ścierniach
 • Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Licealnej 17a (dawne Gimnazjum nr 2)
 • Budynku zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 292, gdzie mieściła się Świetlica Wsparcia Dziennego ISKIERKA oraz modelarnia LOK

Tu prace budowlane dopiero się zaczynają

 

 

LicealnaBudynek SP1 (dawnego Gimnazjum nr 2) przy ulicy Licealnej - przed rozpoczęciem robót

 

LicealnaBudynek SP1 (dawnego Gimnazjum nr 2) przy ulicy Licealnej - przed rozpoczęciem robót

 

 

Realizacja pięciu wymienionych inwestycji przyczyni się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko poprzez osiągnięcie lepszych wyników w zakresie energooszczędności, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza oraz obniżenia energochłonności infrastruktury publicznej.

 

Zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” dofinansowane jest w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

WarszawskaBudynek dawnego przedszkola przy ulicy Warszawskiej 292 - przed rozpoczęciem robót budowlanych

 

WarszawskaW budynku przy Warszawskiej do niedawna mieściła się Świetlica ISKIERKA i modelarnia LOK

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

 • Wartość całego pięcioczęściowego zadania - prawie 10 milionów złotych
 • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - prawie 7 milionów 730 tysięcy złotych
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD DAMIAN ŚWIĄCIK z siedzibą w Częstochowie.
 • Termin zakończenia robót (wszystkich pięciu inwestycji) - lato 2023.

 

Podobne wiadomości:

do góry