• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Prof. Werner Rynski

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/7/2000 z dnia 25 lipca 2000r.

Prof. Werner RynskiUrodził się w 1934 roku w Bremen. Jego rodzina, ze strony ojca, pochodziła z Mazur. Ponad 25 lat był profesorem prawa socjalnego w Wyższej Szkole Katolickiej we Freiburgu. Od 1978 roku utrzymywał regularne kontakty z Polską. W okresie stanu wojennego organizował pomoc humanitarną dla najbardziej potrzebujących Polaków. Kontakty profesora z Bieruniem rozpoczęły się w 1995 roku. Swoim osobistym zaangażowaniem, przyczynił się do nawiązania partnerskich stosunków między Bieruniem a Gminą Gundelfingen, co zaowocowało w 1997 roku podpisaniem aktu partnerstwa. Swoją aktywnością ożywił wymiany studentów, młodzieży szkolnej, grup sportowych i mieszkańców obu miast. Z własnej inicjatywy w 1997 roku zorganizował wśród mieszkańców Gundelfingen zbiórkę pieniężną dla ofiar powodzi w Czarnuchowicach - dzielnicy Bierunia. Był założycielem i przewodniczącym Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Partnerskiego „Gundelfingen", którego członkami są zarówno mieszkańcy Niemiec oraz Polski. Był współfundatorem pomnika Żołnierzy Niemieckich na bieruńskim cmentarzu. Wspierał, przy współpracy z bieruńskimi organizacjami kościelnymi, rodziny, dzieci, osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Za zasługi na rzecz pojednania, porozumienia i przybliżenia naszych narodów otrzymał wiele polskich odznaczeń, wśród których jest Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany wiosną 1999 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wieloletnia praca profesora owocuje zacieśnieniem przyjaźni polsko-niemieckiej, wzajemnym zainteresowaniem kulturą, sztuką i językiem. Zmarł 9 marca 2009r.

do góry