• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Ogłoszenie o konsultacjach

W związku z trwającą od dłuższego czasu dyskusją na temat potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Bieruniu, Burmistrz Miasta Bierunia postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne, z którymi dotrzeć pragnie do wszystkich Mieszkańców. Celem konsultacji jest uzyskanie jak najpełniejszej opinii naszej społeczności w tej kwestii.

Straż Miejska istnieje w Bieruniu od prawie 27 lat i pełni bardzo ważną rolę. Chociaż obecnie przez Polskę przetacza się dyskusja na temat potrzeby istnienia Straży Miejskiej w poszczególnych gminach, a bieruńska formacja nie jest pozbawiona niedociągnięć, warto zwrócić uwagę, że Straż Miejska w naszym mieście realizuje szereg zadań na rzecz lokalnej społeczności.

Do najważniejszych zadań Straży Miejskiej należy m.in.:

 • Utrzymywanie całodobowej służby w charakterze centrum operacyjnego miasta
 • Obsługa monitoringu miejskiego
 • Przyjmowanie całodobowo zgłoszeń pod bezpłatnym numerem 986 i podejmowanie interwencji
 • Zbieranie informacji o usterkach w infrastrukturze miejskiej i przekazywanie ich do właściwych komórek (nadzorowanie rejestru usterek, typu: drogi, chodniki, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, znaki drogowe, itp.)
 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie akcji ratunkowych i ewakuacyjnych np.: powódź, nawałnice
 • Kontrolowanie palenisk i jakości paliwa stałego używanego w domowych kotłowniach
 • Bieżąca współpraca z Policją i wspólne patrole
 • Zabezpieczanie imprez i wydarzeń organizowanych na terenie miasta
 • Prowadzenie akcji edukacyjnych i kampanii informacyjnych
 • Podejmowanie interwencji związanych z bezpańskimi psami oraz rannymi i martwymi zwierzętami
 • Udzielanie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na mrozie.

Każdego roku Straż Miejska w Bieruniu przyjmuje blisko 4000 zgłoszeń płynących od mieszkańców Bierunia. Średnio podejmuje ponad 10 000 reakcji, w tym różnego rodzaju działania kontrolne, interwencyjne i prewencyjne.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do końca roku 2018 (31 grudnia). Ich wyniki będą stanowić podstawę do podjęcia w styczniu przez Radę Miejską decyzji, co do przyszłości Straży Miejskiej w Bieruniu.

Konsultacje społeczne mają formę ankiety. W konsultacjach można wziąć udział poprzez:

 1. wypełnienie kwestionariusza ankietowego w formie online poprzez witrynę www.konsultacje.bierun.pl - ANKIETA
 2. złożenie kwestionariusza ankietowego w formie papierowej w:
  1. Urzędzie Miejskim w Bieruniu - ul. Rynek 14
  2. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Jagiełły 1
  3. Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - ul. Warszawska 270
  4. Bieruńskim Centrum Usług - ul. Chemików 39
  5. Bieruńskim Ośrodku Kultury - ul. Spiżowa 4
  6. Szkole Podstawowej nr 1 - ul. Krakowska 30
  7. Szkole Podstawowej nr 1 (byłe gimnazjum) - ul. Licealna 17a
  8. Szkole Podstawowej nr 3 - ul. Węglowa 11
  9. Szkole Podstawowej nr 3 (byłe gimnazjum) - ul. Warszawska 294
  10. Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1- ul. Chemików 45
  11. Przedszkolu nr 1 - ul. Chemików 33
  12. Przedszkolu nr 2 - ul. Warszawska 230
  13. Przedszkolu nr 3 - ul. Bociania 1
  14. Filii przedszkola nr 2 - ul. Bijasowicka 58
  15. Filii przedszkola nr 2 - ul. Mielęckiego 29
  16. Filii przedszkola nr 1 - ul. Kamienna 17
  17. Pływalni - ul. Kadłubowa 15
  18. Pływalni - ul. Węglowa 11
  19. Hali Sportowej - ul. Warszawska 294 a
  20. Hali Sportowej - ul. Szarych Szeregów 15

   (W godzinach pracy tych placówek)
 3. przesłanie kwestionariusza ankietowego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, Bieruń).
 4. przesłanie skanu wypełnionego kwestionariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

Formularz ankiety pobrać można na miejscu (w wymienionych punktach) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Formularze dostępne będą również w najbliższym numerze miesięcznika „RODNIA”.

Aby ankieta uznana była za poprawnie wypełnioną, niezbędne jest podanie w niej swoich danych. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie konsultacji i weryfikacje danych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Komunikacji Społecznej urzędu Miejskiego w Bieruniu. Telefon: 32 324 24 18.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Pobierz ankietę 433.37KB Plik: Pobierz ankietę
do góry