Strona główna/Aktualności/Zostaw 1% podatku w Bieruniu

Zostaw 1% podatku w Bieruniu

Aktualności 24 Lutego 2019

Z przekazania części podatku organizacji pożytku publicznego płyną same korzyści. Rośnie moc, z jaką dotowana przez nas organizacja może pomagać. Obdarowujący natomiast ma satysfakcję z czynienia dobra i z decydowania o przeznaczeniu własnych pieniędzy. Zachęcamy więc do przekazania 1% podatku na bieruńskie Organizacje Pożytku Publicznego.

 

Jak przekazać 1 procent podatku w tym roku?

Nowa usługa Twój e-PIT również pozwala podatnikowi  na przekazanie 1 procentu podatku dochodowego PIT wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Odpowiednią OPP można w prosty sposób wskazać poprzez portal podatkowy. Nowa usługa już ruszyła! Można zatem zasilać finansowo bieruńskie Organizacje Pożytku Publicznego.

Zgodnie z założeniami usługi Twój e-PIT, podatnik nie musi wypełniać wniosku czy też składać deklaracji w celu rozliczeniu podatku dochodowego. 15 lutego br. wystartowała usługa, w ramach której Krajowa Administracja Skarbowa sama przygotowuje deklaracje PIT-37 i PIT-38 za rok 2018. W kolejnym roku lista automatycznie wypełnianych formularzy ma być rozszerzana.

Wypełniona w ten sposób deklaracja podatkowa udostępniana jest podatnikom do wglądu oraz ewentualnego uzupełnienia. W ramach usługi możliwe jest więc np. uzupełnienie deklaracji o ulgi i darowizny. Podobnie rzecz się ma z dobrowolnymi decyzjami o przekazaniu OPP 1% swojego podatku.

Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT można także przekazywać 1 procent podatku PIT. W tym przypadku wystarczy potwierdzić - poprzez profil zaufany lub wpisanie odpowiednich danych (m.in. PESEL i kwota przychodu w deklaracji za 2017 r.) - swoją tożsamość w serwisie podatkowym. Następnie można wybrać z listy KRS numer konkretnej OPP i opcjonalnie podać także cel szczegółowy, na jaki przeznaczone zostać mają pieniądze.

 

 

 

Więcej informacji na temat przekazywania 1% podatku PIT w usłudze Twój e-PIT można znaleźć KLIKAJĄC TUTAJ.

 

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotą, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. My zachęcamy, aby jednym procentem podatku wesprzeć te organizacje, które funkcjonują na terenie naszego miasta, a swymi działaniami wspierają i rozwijają lokalną społeczność.

 

Lista bieruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2018:

 

 

FUNDACJA GALEN

Nadrzędnym celem i zadaniem realizowanym przez Fundację Galen są działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zadania te są głównie realizowane poprzez organizację wraz z ośrodkiem medycznym Galen i centrum rehabilitacji Galen Rehabilitacja, bezpłatnych szkoleń edukacyjnych z zakresu m. in. przygotowania do bezpiecznego uprawiania różnych popularnych dyscyplin sportowych i profilaktyki zdrowotnej.

Fundatorem Fundacji jest  dr hab. Krzysztof Ficek.

Numer KRS 0000279618

Adres: ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600-LETNIEGO BIERUNIA

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych Bierunia,
 • inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promowanie i rozwój tradycji kulturalnych Bierunia i okolic,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przewodniczącym stowarzyszenia jest Józef Berger.

Numer KRS 0000004674

Adres: ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej, materialnej oraz w razie potrzeby charytatywnej,
 • propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osób potrzebujących pomocy,
 • wspieranie wszelkich form zbliżania się między osobami pełno i niepełnosprawnymi.

Prezesem stowarzyszenia jest Andrzej Stylok.

Numer KRS 0000052476

Adres: ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ STARY

Celem działalności organizacji jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 Prezesem OSP jest Błażej Tomera.

Numer KRS 0000111007

Adres: ul. Oświęcimska 453, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY

Celem działalności organizacji jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przez nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Prezesem OSP jest Sebastian Pasterak.

Numer KRS 0000111823

Adres: ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

 

ORKIESTRA DĘTA KWK "PIAST"

Celem działalności organizacji jest:

 • kontynuacja działalności Górniczej Orkiestry Dętej przy KWK "Piast" poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, w tym wiodący udzaiał w ważnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków orkiestry
 • tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej w formach koncertowych oraz usług muzycznych
 • popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w karaju i za granicą poprzez udział w konkurasach i festiwalach 
 • promocja integracji z Unią Europejska

Prezesem organizacji jest Mariusz Śliwiński

Numer KRS 0000620286

 Adres: ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

 

Ponadto, poprzez przekazanie 1% podatku wesprzeć można bieruńskich harcerzy

Numer KRS 0000273051

z dopiskiem: XXVII SZCZEPZHP BIERUŃ

 

 

badmintonistów z klubu UKS "Unia" Bieruń - za pośrednictwem Fundacji Studenckiej MŁODZI MŁODYM

Numer KRS 000270261

z dopiskiem: CEL: UKS UNIA BIERUŃ

 

oraz 

 

GOL Bieruń

Numer KRS 0000313803

z dopiskiem: CEL SZCZEGÓŁOWY: GOL BIERUŃ

do góry