• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Strona główna/Aktualności/Zostaw 1% podatku w Bieruniu! Masz czas do 30 kwietnia

Zostaw 1% podatku w Bieruniu! Masz czas do 30 kwietnia

Aktualności 18 Stycznia 2021

Z przekazania części podatku organizacji pożytku publicznego płyną same korzyści. Rośnie moc, z jaką dotowana przez nas organizacja może pomagać. Obdarowujący natomiast ma satysfakcję z czynienia dobra i z decydowania o przeznaczeniu własnych pieniędzy. Zachęcamy więc do przekazania 1% podatku na bieruńskie Organizacje Pożytku Publicznego.

 

Jak przekazać 1 procent podatku w tym roku?

KLIKNIJ TUTAJ I PRZEKAZ 1 PROCENT WYBRANEJ OPP

 

Podatnicy mają możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pozytku publicznego

Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

 

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć - przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

 

 

 

 

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

 

Lista bieruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2020:

 

 

FUNDACJA GALEN

Nadrzędnym celem i zadaniem realizowanym przez Fundację Galen są działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zadania te są głównie realizowane poprzez organizację wraz z ośrodkiem medycznym Galen i centrum rehabilitacji Galen Rehabilitacja, bezpłatnych szkoleń edukacyjnych z zakresu m. in. przygotowania do bezpiecznego uprawiania różnych popularnych dyscyplin sportowych i profilaktyki zdrowotnej.

Fundatorem Fundacji jest  dr hab. Krzysztof Ficek.

Numer KRS 0000279618

Adres: ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600-LETNIEGO BIERUNIA

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych Bierunia,
 • inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promowanie i rozwój tradycji kulturalnych Bierunia i okolic,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przewodniczącym stowarzyszenia jest Józef Berger.

Numer KRS 0000004674

Adres: ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej, materialnej oraz w razie potrzeby charytatywnej,
 • propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osób potrzebujących pomocy,
 • wspieranie wszelkich form zbliżania się między osobami pełno i niepełnosprawnymi.

Prezesem stowarzyszenia jest Andrzej Stylok.

Numer KRS 0000052476

Adres: ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY

Celem działalności organizacji jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przez nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Prezesem OSP jest Sebastian Pasterak.

Numer KRS 0000111823

Adres: ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

 

ORKIESTRA DĘTA KWK "PIAST"

Celem działalności organizacji jest:

 • kontynuacja działalności Górniczej Orkiestry Dętej przy KWK "Piast" poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, w tym wiodący udzaiał w ważnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków orkiestry
 • tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej w formach koncertowych oraz usług muzycznych
 • popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w karaju i za granicą poprzez udział w konkurasach i festiwalach 
 • promocja integracji z Unią Europejska

Prezesem organizacji jest Mariusz Śliwiński

Numer KRS 0000620286

 Adres: ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

Ponadto, poprzez przekazanie 1% podatku wesprzeć można:

bieruńskich harcerzy

Numer KRS 0000273051

z dopiskiem: XXVII SZCZEPZHP BIERUŃ

 

oraz

 

badmintonistów z klubu UKS "Unia" Bieruń - za pośrednictwem Fundacji Studenckiej MŁODZI MŁODYM

Numer KRS 000270261

z dopiskiem: CEL: UKS UNIA BIERUŃ

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry