• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wnioski o prawo do stypendiów szkolnych

Wnioski o prawo do stypendiów szkolnych

Aktualności 4 Lipca 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych. Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS - segment C, I piętro, pok. 115.

 

grafika

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

 

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj. 600zł.

 

mops

 

 

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do ww. stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej - Pani Marta Droździewicz oraz  Pani  Katarzyna Rozmus pod numerem telefonu 32 708 04 79.

Podobne wiadomości:

do góry