• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Gminie Bieruń

Pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Gminie Bieruń

Aktualności 17 Lipca 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach świadczą pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w szerokim zakresie. Poniżej przedstawiamy katalog usług i świadczeń przygotowanych przez Gminę oraz Powiat dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami:

 

bieruń

 

  1. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (zadanie realizowane przez Gminę Bieruń i Powiat Bieruńsko-Lędziński)

W Gminie Bieruń, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, trwa realizacja kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, na który pozyskano środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego. Pozwolą one na zapewnienie pomocy członkom rodzin i opiekunom, którzy potrzebują wsparcia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program ma na celu czasowe odciążenie rodzin od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Wsparcie ma charakter usługi świadczonej przez opiekunki, posiadające kwalifikacje zgodne z wymaganiami Programu, wskazane przez rodziny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach informują, że pozostały miejsca w Programie i nadal można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia.

Informacje o programie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, kontaktując się z Panią Barbarą Trelą pod numerem telefonu: 32 708 04 74, w godzinach pracy Ośrodka lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach kontaktując się z Panią Pauliną Wolarek pod numerem telefonu: 32 324 08 19.

 

 

niepełnosprawniSą jeszcze wolne miejsca w programie "Opieka wytchnieniowa"

 

 

  1. Dzienny Dom “Senior+” (zadanie realizowane przez Gminę Bieruń, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dzienny Dom „Senior+” mieszczący się przy ul. Chemików 139 zapewnia wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez ofertę zajęć zachęcającą seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego, odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, jak również zaspakajającą potrzeby towarzyskie w tym zajęcia prozdrowotne, obejmujące także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb. Dzienny Dom „Senior+” zapewnia także jeden ciepły posiłek w formie obiadu oraz spotkania przy kawie i herbacie. Zajęcia odbywają się przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Wszelkich potrzebnych informacji udziela Pani Renata Kloska pod numerem telefonu: 32 708 04 94.

 

seniorSą jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domy SENIOR+ w Bieruniu na ul. Chemmików 139

 

 

 

  1. Klub Seniora (zadanie realizowane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie także zaprasza seniorów powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku 60+ do uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy oraz Klubie Seniora mieszących się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Lędzińskiej 24A w Lędzinach. Dla uczestników zapewniono ciepłe posiłki, szereg ciekawych zajęć i opiekę wykwalifikowanego personelu w postaci opiekunek oraz  psychologów. Klub Seniora zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. Natomiast Dzienny Dom Pomocy działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dzienny Dom Pomocy w Lędzinach zapewnia przewóz uczestników z i do miejsca zamieszkania.

Informacji o zapisach udziela Pani Dorota Uzarek pod numerem telefonu: 503 502 961, 503 501 254 lub 503 505 658.

 

 

cus                                                 Budynek Centrum Usług Społecznych w Lędzinach - ul. Lędzińska 20, Lędziny

 

 

  1. Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024 (zadanie realizowane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach realizuje programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia przez wykwalifikowane opiekunki.

Osobą odpowiedzialną za realizację Programu jest Pani Michalina Ziemczyk, kontakt pod numerem telefonu: 32 324 08 21.

 

pcprW tym budynku mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach - ul. Lędzińska 24, Lędziny

 

 

  1. Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień (zadanie realizowane przez Gminę Bieruń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

W ramach działania Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu dla mieszkańców Gminy przygotowano ofertę bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz bezpłatnych porad prawnych w sytuacjach trudnych.

Pomoc można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się, w tym celu należy kontaktować się z pracownikami Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny pod numerami telefonów: 32 708 04 83 i 32 708 04 82.

 

 

mops                                                                            Budynek bieruńskiego MOPS-u, ul. Jagiełły 1 w Bieruniu

 

 

 

  1. Praca socjalna (zadanie realizowane przez Gminę Bieruń, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Pracownicy socjalni mogą pomóc w kontaktach osób starszych z placówkami służby zdrowia, oferują pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz podejmują działania, które mają na celu zaangażowanie rodziny w sprawowanie opieki nad osobą starszą, udzielają informacji o możliwościach korzystania z różnych form rehabilitacji czy możliwości przyznania usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze polegają przede wszystkim na wsparciu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich, jak: pielęgnacja, przyjmowanie leków, pomoc w robieniu zakupów, pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu oraz zapobieganiu społecznej izolacji poprzez pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Informacji o powyższych usługach udzielają pracownicy Działu Interwencji i Pomocy Środowiskowej pod numerami telefonów: w Bieruniu Nowym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 32 708 04 78 i 32 708 04 77 oraz w Bieruniu Starym w Punkcie Terenowym, przy ul. Chemików 139 pod numerami: 32 708 04 95 i 32 708 04 93.

 

termo                                   Budynek w którym mieści się Dzienny Dom Seniora "SENIOR+" na ul. Chemików 139 w Bieruniu

 

 

  1. Świadczenia pieniężne (zadanie realizowane przez Gminę Bieruń, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

- Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługujące osobom, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 roku życia, szczegółowych informacji o ww. zasiłkach udzielają pracownicy Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych pod numerami telefonów: 32 708 04 88 i 32 708 04 89.

- Zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy a także pomoc żywnościowa udzielana  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD) oraz wszelka pomoc o charakterze materialnym udzielana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu,o zasadach przyznawania powyższych zasiłków można porozmawiać z pracownikami Działu Interwencji i Pomocy Środowiskowej pod numerami telefonów: w Bieruniu Nowym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 32 708 04 78 i 32 708 04 77 oraz w Bieruniu Starym w Punkcie Terenowym, przy ul. Chemików 139 pod numerami: 32 708 04 95 i 32 708 04 93.

 

mops    Budynek bieruńskiego MOPS-u, ul. Jagiełły 1 w Bieruniu

 

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Bieruniu, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo seniorów oraz osób chorych i niepełnosprawnych, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem, bądź znajdują się w trudnej sytuacji życiowej a nie mogą liczyć na pomoc rodziny, apeluje o wrażliwość społeczną i prosi mieszkańców, aby zgłaszali takie przypadki do Ośrodka dzwoniąc na numer telefonu: 32 708 04 79 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Ponadto informujemy, że przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu działa Centrum Wolontariatu. Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą bezinteresownie dać coś od siebie innym i którzy potrafią czerpać radość i satysfakcję z pomagania. Wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pomoc, zapraszamy do zgłoszenia się do pracowników Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny pod numerem telefonu: 32 708 04 83 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Poniżej galerie zdjęć prezentujące zrewitalizowany budynek Centrum Usług Społecznych w Lędzinach oraz ztermomodernizowany budynek, w którym mieści się Dzienny Dom SENIOR+ w Bieruniu

 

 

Podobne wiadomości:

do góry