• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wnioski o dodatek osłonowy - ważne informacje

Wnioski o dodatek osłonowy - ważne informacje

Aktualności 31 Stycznia 2024

Od dnia 22 stycznia 2024 r. w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 1 (segment A - budynek parterowy) można pobierać i składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

 

Do Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych MOPS można się zgłaszać w godzinach urzędowania ośrodka:

  • w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00,
  • we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30
  • w piątki w godz. 7.30 - tj.14.00.

Druk wniosku można także pobrać ze strony internetowej MOPS - KLIKNIJ 

 

UWAGA: Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. tradycyjnie - w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po dniu 30.04.2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

 

Jednocześnie przypominamy, że podstawową przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego - w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1.500 zł w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Jednakże w przypadku przekroczenia w/w kwot istnieje możliwość nabycia prawa do dodatku osłonowego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku dla danego gospodarstwa domowego a kwotą, o którą dochód przekroczył kryterium ustawowe (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

Wysokość dodatku zależy od liczby członków gospodarstwa domowego - im wyższa liczba członków gospodarstwa tym wyższy dodatek. Ponadto dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z wymienionych w ustawie urządzeń grzewczych zasilanych węglem lub paliwami węglopochodnymi, i urządzenie to jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości.

Kwoty dodatku osłonowego w przypadku spełnienia w/w kryterium dochodowego kształtują się następująco:

  • 228,80 zł lub 286 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł lub 429 zł w przypadku gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
  • 486,20 zł lub 607,75 zł w przypadku gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
  • 657,80 zł lub 822,25 zł w przypadku gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu - Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

pod numerami telefonów:  32 708 04 89 i 32 708 04 90

lub poprzez adres e-mail :

 

 

Podobne wiadomości:

do góry