Strona główna/Aktualności/Usuwanie azbestu zeskładowanego na posesji

Usuwanie azbestu zeskładowanego na posesji

Ogłoszenia 24 Stycznia 2019

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2019 r. nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.


Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych” zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki bezpłatnego odbioru azbestu:

  • złożenie wniosku
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”

 

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:
Zasady odbioru...

  1. wniosek dla osób fizycznych
  2. oświadczenie osoby fizycznej nie będącej przedsiebiorcą
  3. oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiebiorcą
  4. oświadczenie wynikające z §3 pkt.1 „Zasady odbioru …”
  5. oświadczenie wynikające z §3 pkt.2 „Zasady odbioru …”

 

Informacje ogólne
Dokumenty, o których mowa powyżej, można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 225.
Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu terminie od 21 stycznia do 31 marca 2019 r.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanych odpadów zawierających azbest jak też składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 60 w godzinach pracy urzędu.

Podobne wiadomości:

do góry