• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Termin wniesienia II raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Termin wniesienia II raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualności 25 Maja 2021

Urząd Miejski w Bieruniu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin wniesienia II raty opłaty upływa z dniem 31 maja 2021r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

 

alkohole

Niespełnienie ustawowego obowiązku skutkuje poniższymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy:

  1. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
  2. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się
    o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
    o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, których działalności ucierpiały wskutek pandemii, została podjęta uchwała nr IV/I/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne nie mają obowiązku wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podobne wiadomości:

do góry