• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/W przyszłym roku podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców wzrośnie jedynie o 2,9%

W przyszłym roku podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców wzrośnie jedynie o 2,9%

Aktualności 26 Listopada 2020

Jak co roku o tej porze, tak i na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała określająca wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku. Jest to ustawowy obowiązek Rady Miejskiej - aby co roku wprowadzać nowe stawki podatku, które obowiązywać będą w roku kolejnym. Stawki muszą być urealnione - tak stanowi prawo! W tym roku jednak wzrost dla przedsiębiorców będzie minimalny - jedynie o 2,9%. To efekt kompromisu zawartego przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską z przedsiębiorcami.

Zmiana stawek podatku od nieruchomości jest naturalnym procesem, który odbywa się regularnie. Nie wynika z chęci maksymalizacji obciążeń podatkowych. To efekt ustawowego sposobu waloryzacji i powiązania jej ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Co roku Rada Miejska w Bieruniu, podobnie jak wszystkie Rady Miast i Gmin w Polsce, ustanawia nowe stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok kalendarzowy.

 

Zależność pomiędzy wzrostami podatku od nieruchomości oraz poziomem inflacji wynika ze swoistego mechanizmu waloryzacji. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że stawki podatkowe na kolejny rok powinny wzrosnąć o wartość wskaźnika inflacji z pierwszego półrocza.

 

Warto podkreślić, że te stawki, które obowiązywać będą w Bieruniu od nowego roku, zbliżone są do stawek obowiązujących we wszystkich gminach ościennych. Niczym się nie wyróżniają - mieszczą się w ogólnej średniej.

 

Pierwotna propozycja projektu uchwały, dyskutowana i opiniowana na posiedzeniu Komisji Finansów zakładała średni wzrost stawki podatku o 3,9%. W wyniku jednak wniosków składanych przez bieruńskich przedsiębiorców o nie podwyższanie dla nich podatku od nieruchomości na rok 2021, argumentowanych trudną sytuacją finansową firm (wywołaną przez pandemię koronawirusa), Burmistrz Miasta Bierunia i Rada Miejska zdecydowały się na zawarcie kompromisu.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że całkowita rezygnacja z podwyżek stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców nie jest możliwa, z uwagi na fakt, iż budżet gminy na przyszły rok jest bardzo trudny, co związane jest bezpośrednio z  następstwami pandemii koronawirusa.

 

Dla zobrazowania sytuacji podajmy, że na rok bieżący szacujemy straty związane z pandemią na około 4-5 mln zł. Oznacza to, że przy planowanym budżecie dochodów bieżących o wartości 110 832 046,50 zł, w roku 2020 stracimy 3,6 % do 4,5 % dochodów bieżących. Podkreślmy też, że z dochodów bieżących realizowane są wydatki bieżące gminy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Burmistrz Krystian Grzesica wniósł autopoprawki do pierwotnego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości, a Rada Miejska przyjęła je. Nowe stawki spotkały się ze rozumieniem Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która reprezentuje bieruńskich przedsiębiorców.

 

Na czym polegają zmiany?

  • WZROST JEDYNIE O 2,9%

Autopoprawka objęła obniżenie o 1% (do 2,9%) zakładanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. do kwoty 22,84 zł/m2 (wzrost o 0,64 zł/m2), a w przypadku podatku do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaproponuje stawkę w wartości 0,96 zł/m2 (wzrost o 0,03 zł/m2).

 

  • KTO ZWOLNIONY Z PODWYŻKI?

Ponadto, w celu wsparcia jednoosobowej działalności gospodarczej, małych i mikro przedsiębiorców objętych wpisem do CEIDG w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii oraz usług świadczonych na rzecz ludności, prowadzących działalność na powierzchni użytkowej nie przekraczającej 250 m2, na rok 2021 stawki nie ulegną zmianie w stosunku do płaconych przez te podmioty w roku bieżącym, czyli wyniosą 22,20 zł/m2.

UWAGA! W związku z faktem, iż zastosowanie takiej stawki stanowi pomoc publiczną, podatnicy chcący skorzystać z niższych stawek powinni w pierwszych dniach stycznia złożyć zaktualizowane informacje podatkowe w tym zakresie wraz ze stosownymi dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

  • SĄ TEŻ ULGI PODATKOWE!

Każdemu przedsiębiorcy, który znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, przysługuje prawo do złożenia wniosku o przyznanie ulgi podatkowej, w tym:
- odroczenie terminu płatności,
- rozłożenie na raty zaległości lub
- umorzenia zaległości podatkowej w całości lub części.
Oczywiście zastosowanie takich ulg, ustawowo wymaga indywidualnego badania sytuacji materialnej podatnika w tym dostarczenia odpowiednich dokumentów.

 

Przedsiębiorco! Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń: Referat Podatków - (32) 708 09 43 lub (32) 708 09 44

 

Jednocześnie przypominamy, że do końca roku 2020 obowiązuje uchwała nr V/10/2020 z dnia 30.04.2020 roku w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy na wiosnę tego roku nie wystąpili z wnioskiem o pomoc w ramach #BieruńskiPakietPomocowy mogą to zrobić do końca grudnia. Szczegóły pod linkiem - KLIKNIJ TUTAJ oraz pod numerem telefonu: (32) 708 09 43 - Referat Podaków.

 

Podobne wiadomości:

do góry