• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Aktualności 29 Lipca 2021

Do 30 września 2021 roku realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne, które jest głównym źródłem obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia.

 

gus

KLIKNIJ TUTAJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 
Osoby, które chciałyby skorzystać z punktu "samospisowego" zorganizowanego przez Urząd Miejski w Bieruniu proszone są o zgłoszenie tego faktu pod numer telefonu: 32 708 09 56. Na parterze Urzędu udostępniony jest komputer i internet dla mieszkańców, którzy mają potrzebę z nigo skorzystać.

Ostatni spis powszechny przeprowadzany był w Polsce w 2011 roku. W tym roku wypada jednocześnie 100-lecie pierwszego spisu przeprowadzonego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym odpowiedzi posłużą do celów naukowo-badawczych. To dzięki nim organy państwowe będą miały zaktualizowaną wiedzę o mieszkańcach Polski, dzięki czemu możliwe będzie dokładniejsze określanie ich potrzeb i oczekiwań.  

 

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Spis - kogo obowiązuje?

Udział w narodowym spisie powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski. Obowiązuje także wszystkie osoby, które w trakcie przeprowadzania spisu przybywają stale lub czasowo na terenie Polski, również te niemające miejsca zamieszkania. Oznacza to, że obejmuje zarówno polskich emigrantów, jak również cudzoziemców przebywających obecnie w Polsce.

 

Spis - jak wziąć udział?

W tym roku po raz pierwszy Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przede wszystkim przez internet. Każdy obywatel w okresie od kwietnia do września powinien dokonać spisu samodzielnie logując się na rządowej stronie spis.gov.pl i tam odpowiadając na pytania.

Jedynie, gdy nie będzie możliwy udział w spisie tą metodą, spis będzie uzupełniająco przeprowadzany również telefonicznie oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Wówczas udzielone odpowiedzi zostaną wprowadzone do systemu przez wyznaczonych rachmistrzów spisowych. Osoby niemogące samodzielnie wziąć udział w spisie mogą zgłaszać się pod numerem telefonu (22) 279-99-99.

W przypadku osób, które nie mają miejsca, w którym mogą same wziąć udział w spisie, udostępnione zostaną specjalne pomieszczenia do przeprowadzania spisu - ich lista dostępna jest na stronie GUS.

 

Spis - jakie pytania?

Na początku każdy biorący udział w spisie zobowiązany będzie do podania swoich najważniejszych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia i numer PESEL.

W następnej kolejności pytania dotyczyć będą adresu zamieszkania, tego jak długo mieszkamy pod tym adresem, a także czy adres ten jest stały, czy tymczasowy. Pytani będziemy również o wszystkie inne osoby, które razem z nami mieszkały pod wskazanym adresem 31 marca 2021 o godzinie 24.00, a także osoby, które były wówczas zameldowane pod tym adresem, lecz przebywały za granicą.

W dalszej części kwestionariusza znajdują się coraz bardziej szczegółowe pytania. Pytani będziemy o relacje rodzinne wszystkich mieszkańców w naszym miejscu zamieszkania (rodzice, małżonek lub partner/partnerka), status własnościowy mieszkania, jego powierzchnię, wiek, podłączone media, źródła ogrzewania.

Pojawią się również dość szczegółowe pytania dotyczące naszej osoby: o status cywilny, życie w nieformalnym związku, migracje, wykształcenie, narodowość, język, wyznanie, stan zdrowia oraz naszą aktywność zawodową.

 

Spis - czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania?

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, jednak nie na wszystkie zawarte w nim pytania trzeba udzielić odpowiedzi.

W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie odpowiedzi poprzez zaznaczenie dostępnej opcji "Nie chcę odpowiadać na to pytanie". Możliwość taka pojawia się m.in. w pytaniach o życie w nieformalnym związku, nasz stan zdrowia czy wyznanie.

 

Infolinia

 

PODSUMOWANIE:

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej.

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Specjalnie dla Ciebie uruchomiona jest  infolinia spisową: 22 279 99 99.

 

Ulotka

Podobne wiadomości:

do góry