• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Komunikat w sprawie przerw w dostawie prądu!

Komunikat w sprawie przerw w dostawie prądu!

Aktualności 29 Lipca 2021

Przerwy w dostawach prądu na osiedlach Granitowa, Węglowa oraz w innych miejscach nowobieruńskiej części miasta to poważny problem, który ostatnio często jest zgłaszany do Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

W reakcji na zgłoszenia mieszkańców Gmina wysłała już kilka pism do TAURON DYSTRYBUCJA.S.A. z żądaniem wyjaśnienia przyczyn częstych zaników napięcia oraz podjęcia działań, które wyeliminują ten problem.

 

TAURON

Jak wyjaśnia TAURON DYSTRYBUCJA.S.A.: „Najczęstszą przyczyną przerwy w zasilaniu są incydenty zadziałania automatyki sieciowej SPZ (samoczynne ponowne załączenie) na linii SN. Przyczyną zadziałania automatyki są zdarzenia, na które nie mamy wpływu (złe warunki atmosferyczne, gałęzie drzew, dzikie zwierzęta). Stosowanie tego typu zabezpieczeń jest wymagane przepisami prawa. Oznacza to, że występowanie incydentów SPZ jest zjawiskiem naturalnym dla prawidłowo zabezpieczonej sieci elektroenergetycznej.”

- Mamy pisemną informację, że TAURON przebuduje sieć średniego napięcia, co ma poprawić  niezawodność zasilania i wyeliminuje większość przyczyn występowania problemu - mówi Sebastian Macioł - Zastępca Burmistrza Bierunia, odpowiedzialny w mieście za gospodarkę komunalną.

„Ponieważ analizowana linia SN jest linią napowietrzną szczególnie podatną na czynniki zewnętrzne (głównie atmosferyczne) podjęliśmy decyzję o jej przebudowie. Inwestycja ta obejmie zmianę stacji transformatorowych słupowych na kontenerowe oraz poprowadzenie linii SN w ziemi. Poprawi to niezawodność zasilania i wyeliminuje większość przyczyn występowania przerw” - wyjaśnia TAURON DYSTRYBUCJA.S.A.

- W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z przedstawicielami firmy TAURON w celu szczegółowego omówienia problemu i ustalenia konkretów - zapewnia Zastępca Burmistrza Bierunia. - Z kwietniowego pisma TAURONU wynika, że jest on na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, a ukończenie zadania związanego ze skablowaniem sieci SN planują na 2024 rok. Pracownicy spółki wskazują też na fakt, iż problemem będzie pozyskanie zgód prawnych właścicieli terenów, na których planują prowadzić prace. Spotkanie ma dotyczyć szczegółów realizowanego projektu oraz realności wskazywanych przez Tauron terminów, ale i być może ich przyśpieszenia - dodaje.

 

Jednocześnie informujemy, że awarie energetyczne zgłaszać można za pomocą formularza dostępnego na poniższej stronie - KLIKNIJ TUTAJ.

Natomiast planowane wyłączenia prądu śledzić można pod linkiem - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Podobne wiadomości:

do góry