• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Strona główna/Aktualności/Naprawa nawierzchni jezdni ul. Chemików pomiędzy blokami 125-139

Naprawa nawierzchni jezdni ul. Chemików pomiędzy blokami 125-139

Aktualności 18 Stycznia 2023

Co z uszkodzoną nawierzchnią jezdni na osiedlu Chemików pomiędzy blokami nr 125 - 139, w pobliżu budynku Dziennego Domu SENIOR+? To długa historia, ale mamy dobre wieści! Naprawiona będzie do końca kwietnia tego roku. Dlaczego tak długo to trwa? Wyjaśniamy od początku...

W sąsiedztwie osiedla Chemików kilkadziesiąt lat temu prowadzona była eksploatacja górnicza, co w efekcie doprowadziło do znacznych uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na osiedlu. Nie bez wpływu na stan infrastruktury kanalizacyjnej jest też jej wiek - wykonana w technologii rur betonowych, podlegała przez lata wielokrotnym przebudowom. Aby sieć mogła być eksploatowana, wymagała regularnego czyszczenia i konserwacji, co powodowało wiele uciążliwości dla mieszkańców.

 

Chemików

 

Po przeanalizowaniu rosnących kosztów utrzymania (częste awarie) i ryzyk związanych z dalszą eksploatacją kanalizacji, jej zarządca - Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. - podjął decyzję o konieczności wymiany odcinka pomiędzy blokami 125-139 przy ulicy Chemików. Spółka zawarła ugodę z Polską Grupą Górniczą, która zobowiązała się pokryć koszty wymiany kanalizacji ww. odcinka.

Aby jednak zrealizować zadanie zgodnie z warunkami narzuconymi przez Gminę Bieruń, a mianowicie odtworzyć na pełnej szerokości nawierzchnię jezdni zniszczonej podczas wymiany sieci - kopalnia zmuszona była zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Okazało się bowiem, iż pierwotna warstwa asfaltu ma różne grubości, a co gorsze, ułożona jest bezpośrednio na podłożu stanowiącym często piasek lub kostkę betonową. Odtworzenie nawierzchni na takiej podbudowie nie rokowało szans na jej dłuższe użytkowanie, bardzo szybko wystąpiłyby spękania i ubytki. Żaden wykonawca nie udzieliłby również gwarancji na tak przeprowadzone roboty.

Podjęto zatem jedyną racjonalną decyzję: aby droga mogła przez lata służyć mieszkańcom konieczne jest wykonanie odpowiedniej podbudowy, a następnie położenie warstw asfaltowych: wiążącej i ścieralnej. Powyższe, ze względu na koszty znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano, wymusiło jednak przeprowadzenie przez kopalnię postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. To zaś w efekcie znaczne wydłużyło czas odtworzenia drogi.

 

chemików

 

Wykonana w technologii rur PVC typ G SN8 (typ ciężki) kanalizacja sanitarna to gwarancja jej trwałości i odporności na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej, a także niezawodność jej działania. Etap pierwszy zatem zakończono.

Etap drugi, którym jest odtworzenie nawierzchni drogi na solidnej podbudowie, z uwagi na podane wyżej uwarunkowania, planuje się zrealizować do końca kwietnia 2023 roku.

 

chemików

   Chemików

Podobne wiadomości:

do góry