Strona główna/Aktualności/Miasto Bieruń przystępuje do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Miasto Bieruń przystępuje do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Aktualności 27 Stycznia 2020

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały Nr XIII/10/2019 przez Radę Miejską w Bieruniu z dnia 28 listopada o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bierunia, zainteresowani mogą składać wnioski o zmianę przeznaczenia do 31 marca 2020 roku.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie do dnia 31 marca 2020 r. 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
    w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

 

Podobne wiadomości:

do góry