• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Uwaga - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Uwaga - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Aktualności 30 Grudnia 2021

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe) od dnia 1 stycznia 2022 roku objęci zostaną gminnym systemem gospodarki odpadami.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała Nr IV/5/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z w/w uchwałą, nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte od 1 stycznia 2022 r. gminnym systemem odbioru odpadów.

Uchwałą Nr XI/8/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. ustalono stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.       

Nieruchomości

 

Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej zobowiązani są złożyć do tutejszego urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na wzorze deklaracji przyjętym Uchwałą Nr XI/6/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że podjęcie uchwały w sprawie objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych oraz zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów przed dniem 23 września 2021 r. czyli przed nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powoduje, iż nieruchomości niezamieszkałe z dniem 1 stycznia 2022 r. objęte będą obligatoryjnie systemem gospodarki odpadami przez cały okres obowiązywania umowy z Wykonawcą świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów bez możliwości wyłączenia się z tego systemu.

Podobne wiadomości:

do góry