• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Informacja dotycząca tzw. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Informacja dotycząca tzw. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Aktualności 14 Października 2021

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Urząd Miejski w Bieruniu planuje przystąpić do jego kolejnej edycji w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawni

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku wyznaczony przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu do dnia 20.10.2021 roku. Bliższych informacji, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, udziela pracownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny Pani Elżbieta Wikłacz pod numerem telefonu 32 708 04 83.

 

Podobne wiadomości:

do góry