Strona główna/Aktualności/Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na montaż ogniw fotowoltaicznych

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na montaż ogniw fotowoltaicznych

Aktualności 27 Maja 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, po kilkukrotnych zmianach terminów, najpierw naborów wniosków, a potem ogłoszenia wyników, opublikował ostatecznie wyniki konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Mimo, iż Zarząd Województwa wynegocjował dodatkowe 81,6 mln zł z budżetu państwa, czym mocno rozszerzył pierwotną pulę środków przeznaczonych do dofinansowania projektów związanych z budową ogniw fotowoltaicznych (do kwoty 146 854 800,00 zł), to i tak dofinansowanie otrzymały jedynie 4 projekty w całym województwie.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem gmin; po zamknięciu naboru okazało się, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 125 projektów, zaś po ocenie na liście do dofinansowania znalazło się 107 projektów. Kwota, która byłaby niezbędna, aby wesprzeć każdy projekt, to ponad 750 mln zł, czyli 5-krotnie więcej niż alokuje na to zadania Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

Niestety, mimo iż Gmina Bieruń znalazła się na liście gmin rekomendowanych do dofinansowania, to biorąc pod uwagę dostępną na konkurs alokację, szanse otrzymania wsparcia finansowego są mało prawdopodobne. Zatem zmuszeni jesteśmy zrezygnować z realizacji zadania, które polegać miało na montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz gminnych obiektach użyteczności publicznej. Jeżeli w przyszłości pojawi się znowu możliwość zdobycia dofinansowania na podobne zadanie, Gmina z pewnością spróbuje znów sięgnąć po środki pomocowe na jego realizację.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do programu i wpłacili zaliczkę na jego realizację, aby zgłaszały się do Urzędu Miejskiego w Bieruniu (do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) w godzinach pracy urzędu, celem podpisania oświadczenia wskazującego na rachunek bankowy, na który wpłacona przez nich zaliczka powinna zostać zwrócona. Wzór takiego oświadczenia będzie również przesłany do tych osób drogą pocztową. Telefon kontaktowy w tej sprawie: (32) 7080986.

Podobne wiadomości:

do góry