• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Gmina Bieruń złożyła 5 wniosków o dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD

Gmina Bieruń złożyła 5 wniosków o dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD

Aktualności 16 Marca 2022

Trwają druga i trzecia edycje rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, w ramach których Miasto Bieruń złożyło w sumie 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji, a więc maksymalnie dopuszczalną liczbę. Czekamy na rozstrzygnięcie!

 

Polski Ład: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z nowego rządowego programu

 

O co wnioskowało Miasto Bieruń?

I. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń

1. W ramach modernizacji kompleksu boisk sportowych, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Węglowej, zostaną wykonane nowe nawierzchnie na trzech boiskach: do piłki ręcznej, do koszykówki i do siatkówki. Wszystkie urządzenia związane z tymi boiskami (bramki, słupki itp.) zostaną wymienione na nowe. Ponadto wzdłuż boisk zostaną wykonane łapacze piłek (piłkochwyty). Wyremontowane zostaną również dojścia prowadzące do kompleksu boisk. Zadanie obejmuje również wymianę ogrodzenia.

sp3Kompleks sportowy przy SP3 planowo ma byc rozbudowany

2. Na skateparku przy ul. Królowej Jadwigi, zainstalowane zostanie nowe urządzenie Quarter Pipe. Natomiast na sąsiadującym ze skateparkiem placu zabaw  wykonana zostanie nowa, bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, tj. amortyzująca ewentualne upadki. 

Plac zabawPlac zabaw na Węglowej zyska nową nawierzchnię, a skatepark nowe urządzenie

 

Celem inwestycji jest poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej i stworzenie możliwości korzystania z obiektów przez lokalną społeczność oraz umożliwienie realizacji zajęć wychowania fizycznego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 

II. Przebudowa ulic: Soleckiej, Sadowej, Jastrzębiej oraz budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Słowiańskiej (etap II) w Bieruniu

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Soleckiej w zakresie:               

 • przebudowy: jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów,
 • remontu zjazdów,
 • budowy: sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego), kanału technologicznego, pobocza,
 • zabezpieczenia kolidującej infrastruktury.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sadowej w zakresie:

 • przebudowy jezdni, zjazdów i  poboczy,
 • budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego), zjazdów,
 • zabezpieczenia kolidującej infrastruktury,
 • przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jastrzębiej w zakresie:
 • przebudowy jezdni, zjazdów, utwardzenia terenu,
 • budowy sieci  kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego),
 • budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Słowiańskiej - etap II w zakresie:
 • budowy ciągu pieszo - jezdnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
 • zabezpieczenia kolidującej infrastruktury.

SoleckaMniej więcej ten obszar w mieście ma przejść "metamorfozę" drogową

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, wpłynie bezpośrednio na rozwój infrastruktury drogowej w gminie Bieruń. Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni publicznej,wywrze pozytywny wpływ na środowisko i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości i komfortu życia mieszkańców Bierunia, na terenie którego funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. Realizacja projektu poprawi dostępność komunikacyjną do ośrodków gospodarczych (KWK Piast Ziemowit, Ruch Piast), przedsiębiorców i instytucji publicznych.

 

 

III. Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

W ramach projektu planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z:

1. Przebudową ul. Słowackiego, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

2. Przebudową ul. Latochy, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

3. Przebudową ul. Kopcowej, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz odcinka ścieżki rowerowej;
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji teletechnicznej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • sieci wodociągowej.

 

mapkaMniej więcej ten obszar w mieście ma przejść "metamorfozę" drogową

Celem przebudowy dróg jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa korzystających z nich pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów.

 

IV. Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej wraz z zarurowaniem Potoku Stawowego z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej w Bieruniu

Inwestycja dotyczy zadania polegającego na budowie odcinka lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku Potoku Stawowego obejmującego zamknięcie (zarurowanie) koryta Potoku Stawowego na odcinku od istniejących wylotów z rurociągów tłocznych pompowni odwadniających tereny, które w wyniku eksploatacji górniczej stały się terenami bezodpływowymi oraz przedłużenie rurociągów tłocznych odwadniających teren bezodpływowy z wykonaniem nowych wylotów w okolicy ujścia Potoku Stawowego do rzeki Mlecznej. 

Projekt ma za zadanie zabezpieczyć miasto, a szczególnie jego historyczny, centralny obszar, przed wpływem wód powodziowych z rzeki Mlecznej. Dzięki realizacji zadania dodatkową ochroną przeciwpowodziową, oprócz części mieszkalnej, objęta zostanie pobliska szkoła podstawowa, dworzec autobusowy pełniący funkcję centrum przesiadkowego, XVII-wieczne sanktuarium św. Walentego. Zadanie pozwoli też zabezpieczyć tereny inwestycyjne (obecne tereny KSSE Podstrefa Tyska w Bieruniu, jak i przyszłe tereny inwestycyjne) przed niekontrolowanym spiętrzeniem wód na tych terenach, czemu obecnie sprzyja zdregradowanie terenu spowodowane działalnością górniczą.

 

wałZdjęcie poglądowe - pokazuje Wał na Wiśle w Bieruniu

 

V. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu

Inwestycja polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej

 • osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Marmurowej (wcześniej Bazaltowa),
 • trzech budynków użyteczności publicznej: Komendy Powiatowej Policji przy Turystycznej 1a, Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Kingi 1, Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1
 • budynków przy ul. Warszawskiej.

W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do posesji oraz przepompowniami ścieków.

Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczno-rekreacyjną Gminy Bieruń, przyczyniając się w efekcie do jej zrównoważonego rozwoju. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach obecnie nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, eliminując ryzyko wydostawania się ścieków do gruntu (wycieki z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, nielegalny zrzut ścieków), podniesie też stopień skanalizowania miasta.

 

kanalizacjaZdjęcie poglądowe

 

Powyższe zadania, jesli uzyskają dofinansowanie, realizowane będą w przyszłym roku. O wynikach konkursu informować będziemy niezwłocznie po ich ogłoszeniu.

 

Czytaj również:

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry