• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Aktualności 5 Stycznia 2024

Drodzy Mieszkańcy, w najbliższych dniach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek ten będzie przysługiwał za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w wysokości 50% zwaloryzowanych kwot określonych w przepisach art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wnioski będzie można składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. tradycyjnie - w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po dniu 30.04.2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

 

mops

 

UWAGA: Na dzień dzisiejszy nie został opublikowany aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w związku z czym niezwłocznie po jego publikacji stosowny druk zostanie udostępniony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami będzie można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu zlokalizowanej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (segment A - budynek parterowy) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 - 14.00.

 

Informujemy ponadto, iż podstawową przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego - w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1.500 zł w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Jednakże w przypadku przekroczenia w/w kwot istnieje możliwość nabycia prawa do dodatku osłonowego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku dla danego gospodarstwa domowego a kwotą, o którą dochód przekroczył kryterium ustawowe (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

Wysokość dodatku zależy od liczby członków gospodarstwa domowego - im wyższa liczba członków gospodarstwa, tym wyższy dodatek, a także od źródła ogrzewania - dla gospodarstw wykorzystujących do ogrzewania paliwa węglowe przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości.

Prawo do dodatku osłonowego nie zależy od własności czy innego tytułu prawnego do nieruchomości, a wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu - Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

pod numerami telefonów:  32 708 04 89 i 32 708 04 90

Podobne wiadomości:

do góry