Strona główna/Aktualności/Do jutra trwa składanie wniosków w ramach "Budżetu Partycypacyjnego 2017"

Do jutra trwa składanie wniosków w ramach "Budżetu Partycypacyjnego 2017"

Budżet Partycypacyjny 29 Czerwca 2016

Do 30 czerwca br. trwa składanie wniosków do Budżetu Partycypacyjnego 2017.

plakatRozpoczynamy II edycję budżetu partycypacyjnego w Bieruniu. Już teraz mieszkańcy Bierunia mogą zgłaszać swoje propozycje projektów. Termin ich składania upływa 30 czerwca br. Do dyspozycji mieszkańców na 2017 rok przeznaczono kwotę 600.000,00 zł!

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to nowa formuła zarządzania finansami miasta, zgodnie z którą mieszkańcy mają okazję zdecydować o przeznaczeniu części samorządowego budżetu. W tym roku bierunianie już po raz drugi będą mieli szansę zgłaszać swoje pomysły, a następnie wybrać najlepsze z nich w głosowaniu. Warto włączyć się w ten proces, bo dzięki temu zyskujemy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Naprawa chodnika, urządzenie podwórkowego zieleńca, organizacja sąsiedzkiego pikniku - wszystkie te działania mogą zostać zrealizowane właśnie poprzez budżet partycypacyjny.

Co się wydarzyło do tej pory?

Budżet partycypacyjny w Bieruniu wystartował w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji w 2015 r. miasto podzielono na 16 okręgów konsultacyjnych, w których zgłoszonych zostało 57 projektów, a do etapu głosowania, po weryfikacji formalno-merytorycznej dopuszczono 54 propozycje mieszkańców. Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Łącznie w wyniku głosowania przeprowadzonego w 2015 roku mieszkańcy wybrali do realizacji w 2016 roku 21 projektów.

Co przed nami?

Obecnie rozpoczynamy w Bieruniu drugą edycję budżetu partycypacyjnego, podczas której będzie można zgłaszać i wybierać pomysły, które zostaną zrealizowane w 2017 roku. MIESZKAŃCY BIERUNIA MOGĄ JUŻ TERAZ ZGŁASZAĆ SWOJE PROJEKTY.

OSTATECZNY TERMIN ICH PRZESYŁANIA UPŁYWA 30 czerwca br. (decyduje data wpływu).

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Bierunia będą mieli wiele ciekawych propozycji, dzięki którym nasze miasto będzie ładniejsze, przyjazne, bezpieczne, po prostu lepsze.

Jak zgłosić projekt?

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć danego okręgu konsultacyjnego.

Wystarczy wypełnić formularz określony uchwałą Rady Miejskiej. Jego wersję papierową można pobrać poniżej, w Urzędzie Miejskim, w punktach konsultacyjnych oraz na stronach internetowych: www.bierun.pl i www.twojbudzet.bierun.pl.

Wypełnione formularze należy złożyć:

 1. Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń lub 
  w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego.
 2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres , poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, pod warunkiem, że formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginałów dokumentów, za pomocą kwestionariusza wniosku w formie online.
 3. Pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 z adnotacją na kopercie: „Budżet Partycypacyjny 2017.”

W formularzu opisujemy szczegółowo swój projekt, wyjaśniamy skąd płynie potrzeba jego realizacji, wskazujemy precyzyjną lokalizację oraz przedstawiamy orientacyjny kosztorys. Do zgłoszenia należy także dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców Bierunia popierających dany pomysł, którzy ukończyli 16 lat.

Jakie kwoty na poszczególne okręgi konsultacyjne?

W naszej II edycji radni, na wniosek Burmistrza Miasta Krystiana Grzesicy zwiększyli ogólną kwotę budżetu partycypacyjnego na 2017 r. do wysokości 600.000,00 zł oraz kwotę stałą przeznaczoną dla każdego okręgu konsultacyjnego do wysokości 10.000,00 zł. Utrzymano wzorem roku ubiegłego podział miasta na 16 okręgów konsultacyjnych. Kwoty dla poszczególnych okręgów wyliczono na podstawie: a) kwota stała 10.000,00 zł + kwota wynikająca z liczby mieszkańców danego okręgu. W poniższej tabeli można znaleźć informację jakie środki przeznaczono dla każdego okręgu, wykaz ulic należących do konkretnych okręgów konsultacyjnych oraz informację o lokalizacji punktów konsultacyjnych.

Numer i nazwa okręgu konsultacyjnego

Ulice wchodzące w skład okręgu konsultacyjnego

Punkt konsultacyjny

Kwota na okręg

Okręg nr 1
Oświęcimska - Marcina

Homera 7-13, Krótka, Kusocińskiego, Licealna od 13 do końca (od rzeki Mlecznej do ul. Marcina), Łowiecka, Łysinowa 1-40 (od ul. Marcina - do torów kolejowych Tychy-Lędziny), Marcina, Mikołaja, Mleczna, Myśliwska, Osiedle Wygoda, Oświęcimska od 336A do 388, od 404 do 423 (od granic miasta do rzeki Mlecznej), Poziomkowa, Pilnikowa, Sekretna, Słowiańska, Szarych Szeregów, Szostka, Szymanowskiego, Turyńska, Wrześniowa, Wrzosowa, Za Kopcem, Żwirki i Wigury.

Gimnazjum nr 2 im. Świętego Walentego
ul. Licealna 17a

44 492,50 zł

 

Okręg nr 2
Osiedle Homera

Homera od 14 do końca, Oświęcimska 400-400a.

Świetlica Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej 
ul. Homera 34

36 752,50 zł

Okręg nr 3
Domy Polne - Łysinowa

Domy Polne, Chabrowa, Lokalna, Łysinowa od 41 do końca (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do Zbiornika Łysina), Onufrego, Polna, Rycerska, Szynowa, Świerczyniecka od 30 do końca (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do końca), Świerklowa.

Gimnazjum nr 2 im. Świętego Walentego
ul. Licealna 17a

25 997,50 zł

Okręg nr 4
Starówka

Adama, Andrzeja, Gajowa, Jerzego, Kadłubowa, Kamieniczna, Kolumba, Kopcowa, Krakowska od 2 do 31 (od Rynku do Potoku Stawowego), Księdza Kudery, Księdza Macierzyńskiego, Księdza Trochy, Latochy, Licealna 12, Macieja, Oświęcimska od nr 431 do końca (od rzeki Mlecznej do Rynku), Rynek, Słowackiego, Spiżowa, Spyry, Wylotowa.

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14

31 915,00 zł

Okręg nr 5
Krakowska - Baraniec

Barańcowa, Baryki, Bojszowska 2-58 parzyste i 3-31 nieparzyste (od ul. Krakowskiej do torów kolejowych Tychy-Lędziny), Borowinowa 1-5, Bratków, Jana, Klasztorna, Kocyndra, Konarskiego, Kopańska, Krakowska od 41 do końca (od Potoku Stawowego do końca), Plac św. Walentego, Skrzetuskiego, Staromłyńska, Torowa, Zdrowia.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

41 950,00 zł

Okręg nr 6
Wita - Rędzinna

Bursztynowa, Chemików 10-30, Fałata, Kryształowa, Księżycowa, Perłowa, Rędzinna, Romera, Rubinowa, Schillera, Skrajna, Solidarności, Solskiego, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Wita.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
ul. Chemików 45

26 965,00 zł

Okręg nr 7
Osiedle Chemików

Chemików od 35 do końca.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
ul. Chemików 45

34 750,00 zł

Okręg nr 8
Bojszowska - Borowinowa

Bojszowska 60-142 parzyste, 33-97 nieparzyste (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do torów kolejowych Bieruń-Wola), Borowinowa od 11 do końca, Brzozowa, Gołysowa, Jodłowa, Kolejowa, Leśna, Miła, Modrzewiowa, Słoneczna, Sosnowa, Szlaku Solnego, Tęczowa.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

22 307,50 zł

Okręg nr 9
Kolonia - Jajosty

Bojszowska od 158 do końca parzyste, od 129 do końca nieparzyste (od torów kolejowych Bieruń-Wola do ul. Turystycznej), Dębowa, Dojazdowa, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, Szybowa, Turystyczna od 10 do końca parzyste, 5-9 (od ul. Kopańskiej do granic miasta), Wodna, Wspólna.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

24 445,00 zł

Okręg nr 10
Ściernie - Zarzyna

Bazaltowa, Bogusławskiego, Dolomitowa, Grafitowa, Kamienna, Kolonia Leśna, Krzemowa, Marglowa, Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, Turystyczna 2 i 13, Wapienna, Warszawska 13-107 nieparzyste, 40-102 parzyste (od początku do ul. Sośnina), Zarzyna.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

25 502,50 zł

Okręg nr 11
Warszawska - Mieszka I

Dąbrówki, Działkowców, Kościelna 4-34 parzyste, 1-3 nieparzyste, Letnia, Mieszka I, Sadowa, Solecka, św. Barbary, Warszawska 108-216 parzyste (od ul. Sośnina do Ronda Imienia Strajku Górników KWK "Piast" 1981), 127-249 nieparzyste (od ul. Sośnina do ul. Soleckiej), Wiosenna.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

26 740,00 zł

Okręg nr 12
Osiedle Granitowa

Granitowa.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

69 265,00 zł

Okręg nr 13
Osiedle Węglowa

Warszawska 218-258c parzyste (od Ronda Imienia Strajku Górników KWK "Piast"1981 do skrzyżowania Węglowa/Warszawska/Solecka), Węglowa.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

63 595,00 zł

Okręg nr 14
Kopań - Bijasowice

Bijasowicka, Groblana, Kościelna 13-19 i 23-25, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Porąbek, Wiślana, Władysława Jagiełły od 15 do końca nieparzyste, od 22 do końca parzyste, Żywiczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

31 127,50 zł

Okręg nr 15
Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Barbórki, Bohaterów Westerplatte, Budzyńskiej, Diamentowa, Jedwabna, Korfantego, Kossaka, Kosynierów, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Majora Sucharskiego, Nasypowa, Niedługa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Patriotów, Piastowska, Prywatna, Remizowa, Satynowa, Skowronków, Soplicy, Starowiślana, Warszawska od 266 do końca parzyste, od 259 do końca nieparzyste (od skrzyżowania Węglowa/Warszawska/Solecka do granic miasta), Wawelska, Wiślana 6-12 i 16-16a, Władysława Jagiełły 4-14a i 16a, Zabrzeg, Zuchowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

60 332,50 zł

Okręg nr 16
Czarnuchowice

Dyrdy, Mielęckiego, Nadbrzeżna, Promienna, Przecznica, Przyjaźni, Równoległa, Tatarakowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

23 972,50 zł

Warto pamiętać - zanim prześlesz formularz, upewnij się, że:

Projekt mieści się w określonych limitach kwotowych dla danego okręgu konsultacyjnego.

Musi on spełniać następujące kryteria:

 • Tematyka projektu mieści się w zadaniach własnych miasta
 • Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku
 • Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy

Warto pamiętać, że propozycje, które zostaną złożone będą mogły ulec pewnej modyfikacji na dalszych etapach - podczas szczegółowej weryfikacji prowadzonej przez urzędników w lipcu i sierpniu oraz w oparciu o sugestie zgłoszone przez innych mieszkańców podczas otwartych dyskusji organizowanych na przełomie września i października. Ostateczna decyzja o zmianie zakresu projektu należeć będzie jednak zawsze do jego autora.

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego:

 • Do 30 czerwca 2016 roku - Zgłaszanie propozycji projektów dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych
 • Lipiec - Sierpień - Ocena formalno-merytoryczna zgłoszonych projektów
 • Wrzesień - Październik - Prezentacja zgłoszonych projektów mieszkańcom
 • II połowa października - Głosowanie i ogłoszenie wyników

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat procedury można znaleźć w Uchwale Nr IV/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.

Dodatkowo wszystkich informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 32 324 24 18, 32 324 24 10.

Pliki do pobrania:

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Budżet Partycypacyjny 2017 904.93KB Plik: Uchwała Budżet Partycypacyjny 2017
docx Okręgi Konsultacyjne 19.77KB Plik: Okręgi Konsultacyjne
docx Formularz zgłaszania projektu 22.5KB Plik: Formularz zgłaszania projektu

do góry