• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na konsultacje społeczne

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne 20 Maja 2016

Konsultacje społeczne dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, który obejmować będzie wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

  • Konsultacje trwać będą w okresie od 20 maja 2016 r. do 27 maja 2016 r.
  • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Ankieta 21.03KB Plik: Ankieta

do góry