Strona główna/Aktualności/Podpisano Rezolucję w sprawie S1

Podpisano Rezolucję w sprawie S1

Ogłoszenia 18 Kwietnia 2016

Dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Auli św. Wawrzyńca w Oświęcimiu odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S 1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) - Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) wraz z południową obwodnicą Oświęcimia oraz obwodnicą Bierunia. Celem spotkania było podjęcie kolejnych działań przyspieszających realizację kluczowej inwestycji zarówno dla Bierunia jak i Oświęcimia.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Poseł Zbigniew Biernat, Poseł Dorota Niedziela, Poseł Marek Sowa, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica, Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Na spotkaniu przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zaprezentowali obecny stan prac planistycznych oraz harmonogram działań związanych z budową drogi. Uczestnicy spotkania podtrzymali ważność tej inwestycji oraz przyjęli rezolucję, w której wyrażono głębokie zaniepokojenie przedłużającą się procedurą wydawania decyzji środowiskowych oraz zaapelowano o jak najszybsze rozpoczęcie realizacji inwestycji według wariantu „E” przyjętego jako preferowany podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. W dokumencie zadeklarowano również wsparcie dla wszelkich działań, których celem będzie powstanie drogi ekspresowej S1.

Droga S 1 jest strategicznym połączeniem dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, szczególnie dla Bierunian a także dla naszych sąsiadów z Oświęcimia. Jest również znaczącym elementem rozwoju gospodarczego makroregionu południowej części Polski czyli Śląska i Małopolski stanowiąc priorytetowe połączenie komunikacyjne.

Poniżej przedstawiamy pełną treść przyjętej rezolucji:

Rezolucja uczestników spotkania w dniu 18 kwietnia 2016 r. ws. budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) - Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”)

Budowa odcinka S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej jest inwestycją kluczową z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski Południowej, a także ma istotne znaczenie dla samorządów lokalnych, oczekujących skutecznych i realnych działań, które doprowadzą do jej powstania. Projekt ten jest strategiczny dla dopięcia krajowego układu komunikacyjnego dróg ekspresowych i autostrad. Realizacja inwestycji w pełnym zakresie rozwiąże kompleksowo problem niewydolności układu komunikacyjnego na wschodzie Województwa Śląskiego i w Małopolsce Zachodniej. Nowy przebieg S1 usprawni przejazd w kierunku z północy na południe kraju, udrożni istniejącą drogę krajową nr 1, natomiast obwodnice Oświęcimia i Bierunia umożliwią przeniesienie ruchu tranzytowego z obecnej drogi krajowej nr 44 na odcinku od Bierunia do Oświęcimia. Droga ta w obecnym śladzie nie jest przystosowana do istniejącego i stale zwiększającego się natężenia ruchu, co bezpośrednio przekłada się na fatalne warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców gmin, przez które obecnie przebiega.

Mając na względzie dobro mieszkańców Małopolski Zachodniej i wschodniej części Województwa Śląskiego wyrażamy głębokie zaniepokojenie przedłużającą się procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej”.

Apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie realizacji inwestycji według wariantu „E” przyjętego jako preferowany podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. Wariant ten jest kompromisem wielu środowisk wypracowanym na przestrzeni ostatnich 10 lat i został przyjęty jednomyślnie. Nie można pozwolić na to, aby ten sukces został zaprzepaszczony.

Zwracamy się do Rządu RP oraz Pani Premier Beaty Szydło, która jako Poseł na Sejm RP reprezentuje Małopolskę Zachodnią o utrzymanie zadania „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej” w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz utrzymanie terminu realizacji 2018-2021 wraz z zapewnieniem finansowania.

Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, wyrażanymi wielokrotnie w różnych formach oraz ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej części województw - Śląskiego i Małopolskiego, deklarujemy daleko idące wsparcie dla wszelkich działań, których celem będzie powstanie drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej wraz z obwodnicami Oświęcimia i Bierunia.

do góry