Strona główna/Aktualności/Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne 13 Lipca 2016

Informujemy, że w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bieruń.

Konsultacje społeczne będą miały formę:

 1. Zbierania uwag i opinii w postaci papierowej na udostępnionym Formularzu zgłaszania uwag i opinii.
  Formularz będzie można:
  • przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji”;
  • złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter);
  • złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń).
 2. Zbierania uwag i opinii w postaci elektronicznej na udostępnionym Formularzu zgłaszania uwag i opinii. Formularz będzie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@um.bierun.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne - obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji”.
 3. Zbierania uwag ustnych. Uwagi i opinie będzie można kierować w czasie trwania konsultacji do firmy Aleksander Noworól Konsulting oraz pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu poprzez:
 4. Spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 22.07.2016 r. o godz. 9:00, którego celem będzie wizualizacja miejsc znajdujących się w proponowanych granicach obszarów.
 5. Wykorzystania grup przedstawicielskich. Zaproszenie do konsultacji organizacji pozarządowych reprezentujących poszczególne środowiska w celu jak najszerszego dotarcia z informacją do mieszkańców.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bieruń a także Formularz zgłaszania uwag i opinii będą dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia urzędowe”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (zakładka „Konsultacje społeczne” - „Rewitalizacja Miasta Bierunia”);
 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter);
 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń);
 • w Biurze Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, II piętro, pokój nr 25).

Zbieranie uwag i opinii będzie miało miejsce w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, a także pracownik sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Ponadto informuję, że Urząd Miejski w Bieruniu prowadzi działania edukacyjno - informacyjne poprzez stały dostęp do informacji, na temat procesu rewitalizacji, udzielanych przez pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych.

Zachęcamy do czynnego udziału!!!

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 30.27MB Plik: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
pdf Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2016 r 0.95MB Plik: Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2016 r
pdf Ogłoszenie z dnia 21 lipca 2016 r 0.94MB Plik: Ogłoszenie z dnia 21 lipca 2016 r
pdf Protokół. Zbiorcze wyniki. Konsultacje społeczne. 1.1MB Plik: Protokół. Zbiorcze wyniki. Konsultacje społeczne.
doc Formularz-konsultacje 31KB Plik: Formularz-konsultacje

do góry