Strona główna/Aktualności/Zgłoszone projekty na 2017 rok

Zgłoszone projekty na 2017 rok

Budżet Partycypacyjny 25 Lipca 2016

29 projektów zgłoszono do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Do 30 czerwca br. mieszkańcy Bierunia mogli składać swoje wnioski z propozycjami projektów do II edycji budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. W sumie złożono 29 projektów.

Obecnie trwa etap oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków. Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.

Lista zgłoszonych projektów do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Numer okręgu

Ilość złożonych wniosków

Nazwa projektu

Okręg nr 2
Osiedle Homera

1

 • BEZPIECZNY PIESZY

Okręg nr 3
Domy Polne-Łysinowa

1

 • SPOTKAJMY SIĘ NA ŁYSINIE II

Okręg nr 4
Starówka

1

 • SPOWOLNIENIE RUCHU DROGAMI STARÓWKI

Okręg nr 7
Osiedle Chemików

1

 • PRZYJAZNY PLAC ZABAW

Okręg nr 8
Bojszowska-Borowinowa

1

 • PLAC ZABAW PRZY UL. BOROWINOWEJ - ETAP II

Okręg nr 9
Kolonia-Jajosty

1

 • LAMPY SOLARNE OŚWIETLAJĄCE PLAC ZABAW NA JAJOSTACH

Okręg nr 10
Ściernie-Zarzyna

2

 • CIĄG PIESZO-ROWEROWY
 • ŚCIERNIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA

Okręg nr 11
Warszawska-Mieszka I

1

 • PLACYK MILUSIŃSKICH

Okręg nr 12
Osiedle Granitowa

3

 • BEZPIECZNY RATOWNIK
 • TROCHĘ WODY DLA OCHŁODY
 • BEZPIECZNY PARKING DLA WSZYSTKICH

Okręg nr 13
Osiedle Węglowa

5

 • WYMIANA NAWIERZCHNI NA BEZPIECZNĄ NA PLACU ZABAW PRZY SKATEPARKU - CZĘŚĆ I
 • WYKONANIE GUMOWYCH PŁYTEK CHODNIKOWYCH NA PLACU ZABAW PRZY SKATEPARKU
 • MONTAŻ ŁAWEK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ
 • OŚWIETLENIE BOISKA
 • WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

Okręg nr 14
Kopań-Bijasowice

4

 • WYRÓWNANIE BOISKA W BIJASOWICACH
 • MINI ARBORETUM PRZYSZŁOŚCI
 • ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW W MINI ARBORETUM
 • ŚLĄSKIE JEST PIĘKNE

Okręg nr 15
Warszawska-Wawelska-Zabrzeg

6

 • ESTETYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE TZW. HAMROWIZNY ORAZ URZĘDU POCZTOWEGO BIERUŃ NOWY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 • WYKONANIE STOPNIOWANEGO BETONOWEGO ZEJŚCIA NA LEWYM BRZEGU RZEKI WISŁY W BIERUNIU - REJON MOSTU NA DK 44
 • BEZPIECZNY RATOWNIK
 • SIŁOWNIA NA WOLNYM POWIETRZU
 • WYKONANIE WZBUDZANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. WARSZAWSKIEJ W BIERUNIU (DK 44 - ZABRZEG)
 • TRZYMAJ FORMĘ - NA ROWERZE DO SZKOŁY, DO PRACY, NA TRENING

Okręg nr 16
Czarnuchowice

2

 • STREFA ZABAW
 • JAŚNIEJSZE CZARNUCHOWICE

 

W okręgach nr 1 - Oświęcimska-Marcina, nr 5 - Krakowska-Baraniec i nr 6 - Wita-Rędzinna nie zgłoszono projektów do II edycji budżetu partycypacyjnego.

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok

Lp.

Działanie

 Termin

1.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

do 30 czerwca 2016 r.

2.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

3.

Bieruńskie Fora Mieszkańców

od 12 września do 7 października 2016 r.

4.

Głosowanie mieszkańców na projekty

od 24 do 31 października 2016 r.

5.

Ogłoszenie wyników głosowania

do 10 listopada 2016 r.

Bieruńskie Forum Mieszkańców

Już teraz zapraszamy na spotkania w ramach Bieruńskich Forum Mieszkańców, podczas których zostaną zaprezentowane wszystkie zgłoszone projekty. Spotkania te będą okazją do dyskusji nad projektami, poznania ich zakresu, rozmowy z autorami oraz ustalenia ostatecznego zakresu każdego z nich. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do zrealizowania autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań. Spotkania odbędą się w okresie od 12 września do 7 października. Dokładne terminy spotkań dla mieszkańców w ramach „Bieruńskie Forum Mieszkańców” dla poszczególnych okręgów zostaną podane w późniejszym okresie.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami bieruńskiego budżetu partycypacyjnego z budżetu miasta na 2017 rok zostanie wydzielona kwota 600.000,00 zł, o której przeznaczeniu będą mogli zdecydować mieszkańcy Bierunia w głosowaniu, które zostanie przeprowadzone w dniach 24-31 października br.

do góry