Strona główna/Aktualności/Budżet Partycypacyjny 2017 - wyniki głosowania

Budżet Partycypacyjny 2017 - wyniki głosowania

Budżet Partycypacyjny 1 Grudnia 2016

Przedstawiamy wyniki głosowania mieszkańców z okręgów konsultacyjnych nr: 13 - Osiedle Węglowa, 14 - Kopań-Bijasowice, 15 - Warszawska-Wawelska-Zabrzeg i 16 - Czarnuchowice na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego Bieruń 2017. Poniżej publikujemy także listę projektów, które będą realizowane w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada Miejska w Bieruniu na wniosek Burmistrza Miasta podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego w 2017 roku. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 600 000,00 zł, którą podzielono pomiędzy 16 okręgów konsultacyjnych. Do końca czerwca zgłoszono 29 projektów. W wyniku weryfikacji, zdecydowano, że głosowanie zostanie przeprowadzono tylko w tych okręgach, w których zgłoszono więcej niż jeden projekt lub suma kosztów realizacji zgłoszonych projektów przekracza wysokość środków finansowych przeznaczonych dla danego okręgu.

Głosowanie odbyło się w dniach 24-31.10.2016 r. Wzięło w nim udział 658 mieszkańców okręgów numer 13 - 16, co stanowi 10,65% uprawnionych do głosowania. Największą frekwencję odnotowano w okręgu konsultacyjnym nr 13 - Osiedle Węglowa, gdzie zagłosowało 11,29 % mieszkańców.

Wyniki głosowania w poszczególnych okręgach:

Okręg nr 13 - Osiedle Węglowa:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

Oświetlenie boiska

474

2.

Montaż ławek przy ul. Warszawskiej

246

3.

Wyginam śmiało ciało

1960

Okręg nr 14 - Kopań - Bijasowice:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw 
przy miniarboretum

254

2.

Wyrównanie boiska w Bijasowicach

82

3.

Śląskie jest piękne

144

4.

Mini arboretum przyszłości

250

Okręg nr 15 - Warszawska - Wawelska - Zabrzeg:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

Bezpieczny ratownik

559

2.

Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening

821

3.

Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w rejonie tzw. Hamrowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu

580

4.

Siłownia na wolnym powietrzu

402

Okręg nr 16 - Czarnuchowice:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

Strefa zabaw

579

2.

Jaśniejsze Czarnuchowice

133

Do realizacji w 2017 roku w ramach „Budżetu Partycypacyjnego Bieruń 2017” zakwalifikowano następujące projekty:

Lp.

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt projektu w zł

Okręg nr 2 - Osiedle Homera:

1.

Bezpieczny pieszy - remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 22 - etap I

36 752,50

Okręg nr 3 - Domy Polne - Łysinowa:

2.

Spotkajmy się na Łysinie II - kontynuacja rewitalizacji „Rybaczówki”

25 997,50

Okręg nr 4 - Starówka:

3.

Spowolnienie ruchu na drogach Starówki

31 915,00

Okręg nr 7 - Osiedle Chemików:

4.

Przyjazny plac zabaw

34 750,00

Okręg nr 8 - Bojszowska - Borowinowa:

5.

Plac zabaw przy ul. Borowinowej - II etap

22 307,50

Okręg nr 9 - Kolonia - Jajosty:

6.

Lampy solarne oświetlające plac zabaw na Jajostach

24 445,00

Okręg nr 10 - Ściernie - Zarzyna:

7.

Ściernie - moja mała Ojczyzna

25 502,50

Okręg nr 11 - Warszawska - Mieszka I:

8.

Placyk Milusińskich

26 740,00

Okręg nr 12 - Osiedle Granitowa:

9.

Trochę wody dla ochłody

20 000,00

10.

Bez ograniczeń - parking dla wszystkich

34 000,00

11.

Bezpieczny ratownik

15 000,00

Okręg nr 13 - Osiedle Węglowa:

12.

Wyginam śmiało ciało

56 595,00

13.

Montaż ławek przy ul. Warszawskiej

7 000,00

14.

Oświetlenie boiska * (projekt bonusowy za frekwencję)

63 595,00

Okręg nr 14 - Kopań - Bijasowice:

15.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw 
przy miniarboretum

30 958,74

Okręg nr 15 - Warszawska - Wawelska - Zabrzeg:

16.

Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening

25 000,70

17.

Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w rejonie tzw. Hamrowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu

21 832,50

18.

Bezpieczny ratownik

9 247,00

Okręg nr 16 - Czarnuchowice:

19.

Strefa zabaw

23 972,50

Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w działania dotyczące Budżetu Partycypacyjnego 2017 oraz tym, którzy oddali swój głos bardzo serdecznie dziękujemy!

do góry