• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Aktualności 28 Maja 2023

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja burmistrz Bierunia Krystian Grzesica zaprezentował Raport o stanie miasta - dokument, który jest podstawą do udzielenia przez Radę wotum zaufania. Z kolei skarbnik miasta Dorota Przybyła omówiła wykonanie budżetu za 2022 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostało przez radnych udzielone jednogłośnie. 

 

sesja rady miesjkiejSesja Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 25 maja 2023 r. 

 

W Raporcie o stanie miasta burmistrz Krystian Grzesica omówił najważniejsze obszary, w których gmina realizuje swoje zadania. A więc: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, opieka społeczna, sport, kultura, edukacja, ochrona dziedzictwa. Omówione zostały zrealizowane inwestycje, a także sytuacja demograficzna (także w szerszym kontekście w skali kraju). 

Burmistrz zwrócił też uwagę, w zeszłym roku, oprócz realizowanych standardowo zadań gminy, na samorządy w Polsce - w tym na Bieruń - spadły dodatkowe obowiązki, których nie można było zaplanować: napływ uchodźców z Ukrainy i konieczność zaspokojenia ich podstawowych potrzeb czy koordynacja sprzedaży węgla. 

- Raport o stanie miasta jest sprawozdaniem z działalności burmistrza ale żaden burmistrz nie pracuje sam - mówił Krystian Grzesica. - Mam do pomocy cały zespół ludzi. Sprostaliśmy nieprzewidzianym wyzwaniom dzięki temu, że potrafimy współpracować. Zarówno ze strony Rady Miejskiej, jak i zespołu pracowników Urzędu Miejskiego zawsze mogłem liczyć na gotowość do podjęcia się nawet bardzo trudnych zadań. 


Podczas sesji zostało też omówione wykonanie budżetu za rok 2022 - przedstawiła je skarbnik miasta Dorota Przybyła.


Poprzedni rok budżetowy został zakończony z nadwyżką 13 milionów złotych, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostały zrealizowane na poziomie 54%. Mówiąc prościej, na inwestycję wydano tylko nieco ponad połowę zaplanowanych środków. Jak wyjaśnił burmistrz, ta sytuacja wynikła przede wszystkim z dużej ilości nierozstrzygniętych postępowań przetargowych (było ich aż 13). Zarówno niewykorzystane środki, jak i realizacja zadań, na które te środki były przeznaczone, zostały przesunięte na kolejny rok.

Warto odnotować, że na dzień 31 grudnia 2022 Miasto Bieruń miało najniższe od 13 lat zadłużenie: 12,9 mln zł! Kwotę długu oraz stosunek kwoty długu do dochodów miasta obrazują poniższe wykresy: 

 

kwota długu

dochody i kwota długu

Dochody gminy w 2022 roku wyniosły ponad 133 mln zł. W ostatnich latach dochody systematycznie rosną (z niewielkim spadkiem w pandemicznym roku 2020). Do dynamiki dochodów odniósł się w dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga: - W Polsce zachodzą coraz głębsze zmiany jeśli chodzi o budżety samorządów. Widzimy duże wzrosty w dochodach gmin, co może dawać mylący obraz, ponieważ głównym elementem tego wzrostu są tzw. środki znaczone (o których wydatkowaniu gmina nie decyduje sama - red.). Gdy wykluczymy te elementy, to sytuacja nie wygląda aż tak dobrze. Na coraz mniej rzeczy mamy wpływ. 

Wybrane obszary Raportu o stanie miasta oraz wykonania budżetu za rok 2022 prezentujemy na poniższych slajdach: 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry