• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Środki zewnętrzne/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”

Miasto z lotu ptaka

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”

Wewnętrzna ul. Węglowa stanowi układ komunikacyjny dużego osiedla mieszkaniowego
o zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej (obecnie zamieszkiwanego przez 1 791 osób) oraz dojazd do szkoły podstawowej, przedszkola oraz siedziby kilkunastu firm handlowo-usługowych.

Zły stan istniejącej nawierzchni, widoczne liczne deformacje, spękania i ubytki warstw asfaltowych, wymagają pilnego remontu. Budowa kanalizacji deszczowej wyeliminuje obecny problem zastoisk wody występujących z braku odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego.

Z uwagi na występowanie w tym miejscu strefy zamieszkania, ruch pieszych odbywa się całą szerokością ciągu pieszo-jezdnego. Przebudowa przedmiotowej drogi zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców osiedla, zwłaszcza dzieci idących do szkoły i przedszkola. Poza tym, zostanie zwiększona ilość miejsc postojowych ( w tym wprowadzone zostaną miejsca dla osób niepełnosprawnych), co poprawi bezpieczeństwo i komunikację osiedla przy ul. Węglowej.

Inwestycja polega na:

- przebudowie drogi wewnętrznej - ul. Węglowej o łącznej długości 405 m, 

- przebudowie skrzyżowań drogi wewnętrznej z trzema poprzecznymi ciągami pieszo-jezdnymi oraz
z drogą publiczną - ul. Węglową,

- regulacji istniejącego zjazdu do garaży,

- przebudowie odwodnienia drogi,

- zabezpieczeniu kolidujących sieci infrastruktury technicznej,

- poprawie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyniesionych skrzyżowań.

 

Termin realizacji: IX.2020 - VIII.2021

Wartość projektu: 1 114 253,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 642 132,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 472 121,26 zł

do góry