• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Środki zewnętrzne/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/„Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń (...)"

Miasto z lotu ptaka

„Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń (...)"

„Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.


Przedmiot projektu obejmuje budowę:

- budowę centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym,

- budowę ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi,

- budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej od ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy -Bieruń Stary,

- oświetlenie istniejącej drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej (na odcinku ok. 3,9 km),

- oznakowanie w/w tras rowerowych w celu powiązania ich z CP.

Projekt przyczyni się m.in. do:

- podniesienia komfortu życia i podróżowania mieszkańców gminy,

- uatrakcyjnienia transportu publicznego w gminie,

- poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,

- wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transport.

 

Termin realizacji: XII.2016 - XI.2021

Wartość projektu: 9 168 852,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 134 527,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 641 567,58 zł

do góry