• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Środki zewnętrzne/Projekty realizowane w latach 2009-2015

Miasto z lotu ptaka

Projekty realizowane w latach 2009-2015

Rekord w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

W 2012 roku Gmina Bieruń pozyskała rekordową ilość środków zewnętrznych. Uwzględniając ostatnie dane kwota ta wyniosła ponad 30 mln zł. Środki otrzymane w 2011 r. na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas zeszłorocznej powodzi wyniosły ponad 21 mln zł.

Co więcej, Gmina Bieruń otrzymała również dofinansowanie w wysokości 2 649 526,61 zł na rozbudowę i przebudowę ul. Łysinowej - etap I oraz 1 999 747,46 zł na budowę zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym. Wnioski na dofinansowanie obu powyższych projektów zostały złożone w latach poprzednich.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych Gmina Bieruń realizuje również następujące nowe projekty:

  • Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń Etap II - 40 gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu, a w gminie zostanie wybudowane 20 km sieci. Zostanie zakupionych i zainstalowanych 95 zestawów komputerowych, z których 23 umieszczone będą w punktach dostępu do Internetu. Kwota dofinansowania projektu to 5 202 015,64 zł, wkład własny - 918 002,76 zł. Rozpoczęcie projektu: drugi kwartał 2012 r., zakończenie 2014 r.
  • Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska - wykonanie gminnej, sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię WiMAX, zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom samorządowym, stworzenie publicznych dostępów do Internetu dla mieszkańców (HOT SPOT) oraz zapewnienie infrastruktury dla przesyłania danych z monitoringu gminnego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 232 500 zł, w tym wartość dofinansowania to: 1 047 625 zł.
Kategoria: powiązane pliki [12]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Projekt „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WAWELSKIEJ I UL. SKOWRONKÓW ORAZ DZIELNICY CZARNUCHOWICE” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 64.57KB Plik: Projekt „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WAWELSKIEJ I UL. SKOWRONKÓW ORAZ DZIELNICY CZARNUCHOWICE” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
pdf Projekt ”Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 346.62KB Plik: Projekt ”Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
pdf Projekt Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 420.21KB Plik: Projekt Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
pdf Projekt Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 250.15KB Plik: Projekt Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
pdf Projekt Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 312.81KB Plik: Projekt Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
pdf Ogłoszenie Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 208.51KB Plik: Ogłoszenie Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
pdf Projekt Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 206.03KB Plik: Projekt Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
pdf Ogłoszenie Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 385.43KB Plik: Ogłoszenie Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
doc Ogłoszenie „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 73.5KB Plik: Ogłoszenie „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
docx Projekt „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 64.86KB Plik: Projekt „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
pdf Projekt Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 313.2KB Plik: Projekt Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
pdf Projekt Utworzenie mini - arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 312.6KB Plik: Projekt Utworzenie mini - arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
do góry