Strona główna/Miasto/Środki zewnętrzne/Projekty realizowane w latach 2009-2015/Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona prawa

Miasto z lotu ptaka

Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona prawa

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku.

  • Koszt realizacji zadania: 67 650,00 zł.
  • Kwota dofinansowania: 67 650,00 zł.
  • Wkład własny: 0 zł.

 Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona prawa Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona prawa

do góry