Miasto z lotu ptaka

Odbudowa ul. Kościelnej i Majowej

Promesa z dnia 10 marca 2011 roku; znak: BUSKŻ-I-5901-20/11 oraz promesa z dnia 28 lipca 2011 roku; znak: BUSKŻ-I-5901-27-52/11 przyznana w ramach programu pomocy dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. - instrument finansowy 3x200 mln.

  • Koszt realizacji zadania: 3 350 459,83 zł.
  • Kwota dofinansowania: 3 310 187,62 zł.
  • Wkład własny 40 272,21 zł.

Odbudowa ul. Kościelnej i Majowej Odbudowa ul. Kościelnej i Majowej

do góry