• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Środki zewnętrzne/Perspektywa finansowa 2014 - 2020/Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - etap II

Miasto z lotu ptaka

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - etap II

Fundusze logo


Projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu
- etap II” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu
i powrót do pracy

dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Realizacja projektu:  01.03.2023 r. - 31.07.2023 r.

Wartość projektu: 315 490,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  268 167,03 zł

 

Planowane efekty: Projekt zakłada wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych wraz z doposażeniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. W ramach projektu zostaną zakupione ergonomiczne monitory, myszki i klawiatury, które pozwolą na zwiększenie komfortu pracy pracowników oraz ergonomię stanowisk pracy w biurach. Natomiast szkolenia pozwolą pracownikom poznać zasady dotyczące ergonomii i higieny narządu wzroku, możliwości tworzenia przyjaznego zdrowiu środowiska pracy oraz zachowania skuteczności w działaniach pomimo odczuwania stresu.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, poprzez doposażenie stanowisk pracy i działania szkoleniowe.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, tj. zakup ergonomicznego wyposażenia, a także poszerzenie wiedzy pracowników wykonujących na co dzień prace biurowe na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz podniesienie ich świadomości dotyczącej podejmowania działań prewencyjnych w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wzrost wiedzy u pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu zapewniony będzie dzięki ich udziałowi w szkoleniach z zakresu ergonomii i higieny narządu wzroku, radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia przyjaznego zdrowiu środowiska pracy.

do góry