• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Bieruń wspiera niepełnosprawnych!

Bieruń wspiera niepełnosprawnych!

Aktualności 13 Maja 2021

W ostatnim czasie Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał dwie umowy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Pierwsza to pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania polegającego na rehabilitacji społecznej mieszkańców Bierunia. Druga to dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach na realizacje zadania polegającego na rehabilitacji mieszkańców Bierunia z dysfunkcją narządu wzroku. Warto podkreślić, że to kolejne działania służące poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.

burmistrzBurmistrz Krystian Grzesica podpisał dwie umowy

 

  1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w wysokości 30 000 zł na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, polegającego na rehabilitacji społecznej mieszkańców Gminy Bieruń, tj.:
  • rehabilitację osób niepełnosprawnych,
  • zajęcia hydroterapii,
  • zajęcia hipoterapii,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • pomoc psychologiczną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Udzielona pomoc finansowa, przekazana zostanie podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

  1. Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Bieruń z dysfunkcją narządu wzroku”.

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

      - Prowadzenie punktu informacji i porad dla osób z dysfunkcją wzroku, który realizuje działania pomocowe niezbędne w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.

Osoby niewidome i niedowidzące otrzymają m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym przygotowanie dokumentów, wypełnienie formularzy itp. 

     - Przygotowanie ulotek z informacją o możliwych formach rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

     - Zostaną przeprowadzone:

  • warsztaty mobilności (nauka poruszania za pomocą białej laski lub przy wykorzystaniu resztek widzenia i innych urządzeń nawigujących), a dla osób słabowidzących - usprawnianie widzenia (zastosowanie kontrastów, ćwiczenie oka i inne),
  • warsztaty usprawnienia komunikacji - możliwość obsługi urządzeń elektronicznych, komputerowych metodami bezwzrokowymi.

 

Niepełnosprawni

Podobne wiadomości:

do góry