• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Dofinansowanie dla Bierunia na remont ulicy Mieszka I

Dofinansowanie dla Bierunia na remont ulicy Mieszka I

Aktualności 22 Kwietnia 2021

Wspaniała wiadomość! Miasto Bieruń otrzymało 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i remont ulicy Mieszka I. Dzięki temu zrealizowana zostanie długo wyczekiwana inwestycja, której wartość to około 2,3 miliona złotych.

 

MieszkaI

 

KILKA DANYCH:

  • Nazwa zadania: "Przebudowa i remont ul. Mieszka I w Bieruniu"
  • Całkowita wartość zadania (szacunkowa): 2 300 500,00 zł
  • Wartość dofinansowania (szacunkowe): 1 144 470,00 zł
  • Długość drogi objętej projektem: 900 m

 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i remont całego odcinka ulicy Mieszka I. Droga ta stanowi bezpośrednie połączenie z wyremontowanym w 2020 roku - przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych - odcinkiem ulicy Granitowej. Planuje się zachowanie jednorodności sieci drogowej poprzez wymianę nawierzchni, rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego (zgodnie z przyjętymi standardami oświetlenia ulicznego w mieście), a także budowę chodników i miejsc parkingowych w pasie drogowym.

 

Istotnym problemem planowanej do przebudowy ulicy Mieszka I jest brak chodnika. W oczywisty sposób powoduje to spadek komfortu jazdy, a co ważniejsze - bezpieczeństwa pieszych. Z racji usytuowania drogi wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego o zwartej zabudowie, bardzo widoczny jest również deficyt miejsc parkingowych. Realizacja inwestycji pomoże rozwiązać ten problem, gdyż planowana jest budowa 23 miejsc parkingowych.

 Problemem drogi przy ulicy Mieszka I jest również odprowadzanie wód deszczowych w czasie intensywnych opadów deszczu, gdyż isniejąca kanalizacja deszczowa jest nieefektywna. Dlatego też w ramach inwestycji planuje się podjęcie działań mających na celu wymianę istniejących studzienek oraz rozbudowę kanalizacji.

 

Mapka

 

 

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Podobne wiadomości:

do góry