• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Budujemy ścieżki rowerowe

Budujemy ścieżki rowerowe

Aktualności 17 Marca 2021

Rozpoczeły się roboty budowlane związane z realizacją zadania znanego pod nazwą CENTRUM PRZESIADKOWE etap II. Inwestycja ta zakłada budowę sieci dróg rowerowych w całym mieście, a także modernizację dworca autobusowego w Bieruniu Starym i przystosowanie go do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy drogi rowerowej łączącej ulicę Licealną z ulicą Marcina.

 

W ramach inwestycji rozwinie się sieć dróg rowerowych w Bieruniu

Przypomnijmy, że szeroko zakrojony projekt pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” zakłada modernizację infrastruktury wokół dworca autobudowego w Bieruniu Starym oraz utworzenie 3,4 kilometra infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach.

 

Na czerwono zaznaczono powstające drogi rowerowe

 

W skład wieloelementowej inwestycji wchodzą:

- Budowa infrastruktury rowerowej w strobieruńskiej części miasta obejmująca realizację następujących zadań:

 • Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej
 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.
 • Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina - KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w 2018 roku parkingu - KLIKNIJ TUTAJ).
 •  Budowa ciągu pieszo - rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej - aż do połączenia z dworcem autobusowym.
 •  Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  - od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)
 •  Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

Ta istniejąca droga rowerowa wydłużona zostanie aż do ul. Zarzyny

 

 - „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca m.in.:

 • Utworzenie wiaty rowerowej
 • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
 • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

 

Na dworcu autobusowym powstanie wiata rowerowa

 

Inwestycja zrealizowana powinna być do końca roku 2021. Przypomnijmy, że Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście. 

 

Wizualizacja  Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym

 

Wizualizacja zmodernizowanego "Kadłuba"

 

Istniejące drogi rowerowe spięte zostaną w spóją sieć dróg rowerowych

Podobne wiadomości:

do góry