Strona główna/Aktualności/"Hamrowizna" zyska nowe oblicze

"Hamrowizna" zyska nowe oblicze

Aktualności 31 Stycznia 2019

Miasto Bieruń przygotowuje się do realizacji długo wyczekiwanej inwestycji. W tym roku estetycznie zagospodarowana ma zostać tzw. "HAMROWIZNA". Dzięki wykonaniu zaplanowanych zadań, ten historyczny teren zyska nowy blask i nowe życie.

 

 

Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.

Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetleniowej - ETAP I w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”. 

Ogłoszenie - kliknij tutaj.

Zachęcamy zainteresowane firmy do składania swoich ofert!

 

 

 

 

Inwestycja ta planowana była już na rok 2018, niestety ze względu na fakt, że nie udało się wyłonić wykonawcy, nie została wówczas zrealizowana. Własnie trwa kolejna procedura przetargowa.

 

Co zakłada opracowana koncepcja? Rejon „Hamrowizny" przybrać ma formę skweru. Nawierzchnia centralnego placu i dochodzących do niego ścieżek wykonana zostanie z materiałów szlachetnych (m.in. koski brukowej i mozaiki kamiennej), dla podkreślenia rangi tego miejsca. Zachowana zostanie większość istniejącego drzewostanu (wyciętych zostanie kilka starych, będących w złym stanie drzew) Planuje się kilka nasadzeń drzew oraz liczne nasadzenia zieleni niskiej tj. krzewów zimozielonych o charakterze izolacyjnym wzdłuż ciągów pieszych, a także  wykonanie nowych trawników.

Wśród zaplanowanych nasadzeń zieleni (drzewa, krzewy, kwiaty) pojawi się imitacja zejścia do dawnego lochu oraz nawiązanie do funkcjonującej tu kiedyś studni. Obie te rekonstrukcje będą nawiązywać do historycznych elementów tego miejsca. Powstaną tam także tablice opisujące jego historię. Pojawi się oczywiście kilka elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Cały teren zostanie oświetlony lampami parkowymi, z wykorzystaniem technologii LED, wpiętymi do wdrażanego od niedawna miejskiego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem. Założono, iż w okresie bożonarodzeniowym skwer będzie ozdabiany oświetleniem świątecznym.

Informacja  najistotniejsza - dojdzie do odtworzenia pomnika Powstańców Śląskich w jego historycznej formie (tak, jak miało to miejsce na bieruńskim rynku). Na podstawie historycznych fotografii wykonany zostanie pomnik oraz stanowiąca jego integralną część tablica upamiętniająca poległych powstańców.

 

Przywrócenie estetycznych walorów „Hamrowiźnie" ma odbudować pozytywny wizerunek tego miejsca oraz zachować pamięć o jego historycznym charakterze. Teren ten stanie się miejscem estetycznym, ciekawym, i mamy nadzieję, lubianym przez mieszkańców. Dzięki działaniom władz miejskich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował od lat wyczekiwany remont ulicy Wawelskiej, w tym roku zagospodarowany zostanie teren „Hamrowizny" leżący w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania tej ulicy z ul. Warszawską.

 

 

Inwestycja będzie polegała w szczególności na:

  • wykonaniu prac geodezyjnych,
  • budowie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, imitacja pompy abisyńskiej, tablice pamiątkowe i ogłoszeniowe, maszty pod flagi)
  • wykonaniu fundamentu pod pomnik Powstańców Śląskich
  • remoncie sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci energetycznej
  • remoncie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych
  • ukształtowaniu terenów zielonych.

 

 

 

Słowo „Hamrowizna" na stałe wryte jest w pamięć rdzennych mieszkańców Bierunia. Obszar ten wchodzący geograficznie i historycznie w obręb Bierunia Nowego to bezapelacyjnie jedno z najważniejszych miejsc tej części miasta. To właśnie tutaj, u zbiegu ulic Warszawskiej i Wawelskiej, swoją siedzibę miało kilka ważnych instytucji, m.in.: sąd z prawem sądzenia przestępstw kryminalnych oraz tzw. budynek Carla Hamera. Ten ostatni pełnił niegdyś istotną w owym czasie funkcję, będąc królewsko-pruskim Urzędem Celnym, w którym zakwaterowani byli jego pracownicy.

Na obszarze tym znajdowała się ogólnodostępna studnia, która zaopatrywała większość miasta w wodę pitną. Niektórzy mieszkańcy Bierunia wskazują też, iż na terenie „Hamrowizny" było zejście do tunelu-lochu. Nie wiadomo do końca czy to fakt czy legenda, choć żyjący jeszcze starsi mieszkańcy Bierunia przekonywująco wskazują miejsce zejścia do tych lochów. Według  jednych prowadził on do zabudowań szlacheckich w Kopciowicach, drudzy twierdzą, że do zabudowań dworskich przy rzece Wiśle - do nieistniejącego już tzw. Dworku Sękowskich, jeszcze inni, iż tunel przechodził pod rzeką Wisłą i prowadził aż do samego Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. Zejście do tunelu prawdopodobnie zostało zasypane w latach 60-tych ubiegłego wieku. W czasie remontu ulicy Wawelskiej wiele osób wierzyło, iż podczas prowadzenia prac związanych z korytowaniem drogi tunel się częściowo odsłoni. Tak się jednak nie stało, pozostanie on więc swego rodzaju ciekawostką, lokalnym mitem, wciąż wzbudzając nowe hipotezy co do jego istnienia i przebiegu. A kto wie, może kiedyś zostanie jednak odkryty?

Mitem nie jest za to na pewno pomnik Powstańców Śląskich, którego „nowoczesna“ wersja znajduje się tuż obok budynku Poczty Polskiej. Historyczny pomnik w latach międzywojennych XX wieku pełnił szczególną rolę dla mieszkańców Bierunia, co np. obrazują stare fotografie. Był symbolem walki powstańczej Ślązaków, grobem tych bohaterskich bierunian, którzy do tego zrywu przystąpili, a ich nazwiska zostały wyryte na jego płycie. Niestety pomnik był tak niewygodny dla okupantów, że został zniszczony przez hitlerowców podczas zawieruchy wojennej, a jego obecny kształt niewiele ma wspólnego z jego dużo bardziej reprezentatywną formą historyczną, zachowaną już jedynie na starych zdjęciach.

Podobne wiadomości:

do góry