Strona główna/Aktualności/Zanieczyszczenie Wisły - komunikat

Zanieczyszczenie Wisły - komunikat

Aktualności 7 Sierpnia 2019

Uprzejmie informujemy, że w sprawie związanej z przedostaniem się do rzeki Wisły zrzutu wody z przepompowni i zbiornika retencyjnego w Bijasowicach dotarły do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wyniki badań wody i osadu oraz ich interpretacja.

           Wyniki pobranych przez WIOŚ w Katowicach próbek wody z rzeki Wisły wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnej określonej w stężeniu CHTZ-Cr (59 mg/l przy wartości dopuszczalnej 30 mg/l). Natomiast w zbiorniku retencyjnym badania wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnej określonej w stężeniu CHTZ-Cr (66 mg/l). 

 

  •             Nie ujawniono w próbkach wody substancji ropopochodnych, a wartość stężenia zawiesiny nie wykazała przekroczenia normy.

 

Interpretacja wyników badań osadu pobranego z miejsca zrzutu po incydencie środowiskowym wykazuje, że w analizowanym osadzie stwierdzono dużą zawartość krzemionki (46,9 % s.m.) oraz tlenków: żelaza (15,3% s.m.), glinu (4,77% s.m.), wapnia (2,45% s.m.), fosforu (2,09% s.m.) i potasu (0,94% s.m.).

W badanej próbce zawartość substancji organicznej wynosi 17,1% s.m. Badany osad charakteryzuje się odczynem zbliżonym do obojętnego. 

 

  •           Powyższy skład badanego osadu wskazuje na niską zawartość związków organicznych, co wskazuje na pochodzenie nieorganiczne. 

 

Przypomnijmy, że do incydentu doszło w dniu 6 lipca 2019 r. w wyniku zaniedbania ze strony pracownika przedsiębiorstwa inżynierii komunalnej, który nie dostrzegł awarii czujnika pływaka pompy, co w następstwie spowodowało zassanie osadu dna i mułu oraz jego przetransportowanie rurociągiem do Wisły. Wobec pracownika winnego zaniedbania Prezes BPIK Sp. z o.o. wyciągnął konsekwencje służbowe. 

 

Na miejscu zdarzenia, po telefonie ze zgłoszeniem na numer 112, działania podjęła Państwowa Straż Pożarna i Policja. Wezwani zostali również inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, którzy pobrali próbki wody z Wisły celem przeprowadzenia badań jej zawartości. Niezależnie od tego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu pobrali próbki osadu z kanału zrzutowego, które również zostały poddane badaniom. Ponadto przeprowadzona została przez WIOS w Katowicach w BPIK Sp. z o.o. kontrola interwencyjna, w następstwie której, w związku z ujawnionymi niedociągnięciami, wobec prezesa BPIK Sp. z o.o. wyciągnięto konsekwencje dyscyplinujące oraz wydano zarządzenie pokontrolne.

 

Podobne wiadomości:

do góry