• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Za nami ponad 3340 zielonych kontroli!

Za nami ponad 3340 zielonych kontroli!

Aktualności 16 Stycznia 2024

Zielone kontrole na terenie Bierunia rozpoczęły się w drugiej połowie 2020 r. Do końca 2022 r. przeprowadzono ich ponad 1700, natomiast do końca 2023 - 3340. Podczas kontroli Straż Miejska oraz urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska sprawdzają czy właściciele nieruchomości wywiązują się obowiązków związanych z ochroną środowiska (właściwe pozbywanie się odpadów, użytkowanie odpowiedniego źródła ciepła, stosowanie wyłącznie dopuszczonych paliw).

 

zielone kontroleZIELONE KONTROLE SĄ PROWADZONE W BIERUNIU OD 2020 ROKU

 

 

Od samego początku kontrolujący kładli nacisk na kwestie edukacyjne, przede wszystkim w zakresie obowiązujących przepisów uchwały antysmogowej. Wystawianie mandatów nigdy nie było ich celem. Przełomowym momentem był rok 2022! 1 stycznia wszedł zakaz użytkowania kotłów CO bez tabliczki znamionowej i tych które wyprodukowane zostały w 2006 r. lub wcześniej.

- Od 2020 roku do końca 2023 roku przeprowadziliśmy łącznie 3340 zielonych kontroli - mówi Krzysztof Waligóra, komendant Straży Miejskiej w Bieruniu. - Warto podkreślić, że jest to dużo więcej niż wymagają od gminy przepisy. Gdyby skupić się jedynie na tzw. dniach z przekroczeniem progu informowania lub dni alarmów smogowych, podczas których wymagane są kontrole, to na przestrzeni całego 2023 r., powinniśmy wykonać ich około dwudziestu.

 

Dlaczego warto?

Dlaczego w Bieruniu podjęto decyzję, by kontroli było więcej? - Przede wszystkim to znakomita forma edukacji i dialogu z mieszkańcami - mówi burmistrz Krystian Grzesica. - Nie chodzi o to, żeby kogoś „przyłapać” i wlepić mandat. Wiele uchybień wynika po prostu z niewiedzy, ludziom trudno jest na bieżąco śledzić zmiany przepisów. I po to są zielone kontrole. Fachowcy wyjaśniają jak należy segregować odpady, do kiedy trzeba wymienić piec. To także znakomita okazja, by zapoznać mieszkańców z programami, dzięki którym mogą otrzymać dofinasowanie na wymianę pieca czy termomodernizację domu. Kontrolujący informują gdzie się zgłosić, dają namiary na osobę, która odpowie na pytania i pomoże przygotować wniosek. To m.in. dlatego Bieruń jest jedną z wiodących gmin w Polsce pod względem wykorzystania rządowego programu Czyste Powietrze.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy kontrolujący stwierdzają rażące naruszenia przepisów - i wtedy sprawa kończy się mandatem. - W 2023 r., gdy stwierdziliśmy, że ktoś użytkuje niezgodny z zapisami uchwały antysmogowej piec, nie mógł już liczyć na pouczenie - wyjaśnia Krzysztof Waligóra. -  Nie możemy przymykać oczu na łamanie przepisów związanych z ochroną powietrza, która bezpośrednio wpływa na zdrowie a co za tym idzie jakość życia. Podkreślić jednak trzeba, że zazwyczaj nie są to najwyższe możliwe mandaty. Wyznaczamy jest również czas na dostosowanie się do przepisów uchwały. Jeśli podczas rekontroli nie widać efektów to mandaty są wyższe. Sprawę kończy dopiero wymiana pieca na spełniający zapisy uchwały.

 

zielone kontrolePRZEPROWADZONO JUŻ 3340 ZIELONYCH KONTROLI

 

 

Wyjątki od reguły

Są przypadki, w których kontrolujący wyjątkowo odstępują  od nałożenia mandatu. Należą do nich sytuacje, w których np. są problemy z podłączeniem do sieci gazowej czy ciepłowniczej (gdy kontrolowana osoba potrafi udokumentować, ze poczyniła starania w kierunku przyłączenia, a opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych). Innym „łagodzącym” czynnikiem może być sytuacja na rynku i kłopoty z dostępnością samych urządzeń bądź ekip montujących te urządzenia.

- Najtrudniejsze przypadki to takie, gdy spotykamy się z ubóstwem i tzw. Ubóstwem energetycznym - mówi Krzysztof Waligóra. - Liczne przypadki kontroli dotyczą osób ubogich, które nie wymieniają źródła ciepła i uzasadniają to trudną sytuacją materialną. Taka okoliczność stanowi poważne wyzwanie: karanie osób dotkniętych ubóstwem może zostać uznane za bezduszność, natomiast brak reakcji będzie skutkował zarzutem o nieskuteczność podejmowanych kontroli. Przyjęliśmy zasadę, że w tych przypadkach, w których - w ocenie zespołu kontrolującego - sytuacja materialna stanowi tylko wymówkę, na osobę popełniającą wykroczenie nakładamy mandat, a w razie odmowy jego przyjęcia kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Sąd ma niezbędne narzędzia, by ustalić rzeczywistą sytuację materialną popełniającego wykroczenie. Jeżeli natomiast trudna sytuacja kontrolowanego nie budzi wątpliwości, stosujemy pouczenie i kierujemy taką osobę MOPS-u i Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami naszego Urzędu, gdzie może zapoznać się z możliwymi źródłami wsparcia.  

- Na szczęście ilość ujawnianych nieprawidłowości nie jest bardzo duża, można zatem uznać, że w większości przypadków, mieszkańcy Bierunia stosują się do obowiązujących przepisów - podsumowuje komendant Straży Miejskiej. 

 

 

czyste powietrzeMieszkańcy podczas ZIELONYCH KONTROLI mogą zadawać pytania m.in. dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE

 

Ważne daty:

  • Od  stycznia 2023r. weszły w życie ograniczenia dla użytkowników kominków, piecyków typu „kozy”, piecy kaflowych, piecokuchni itp. Ich użytkowanie jest zabronione, chyba, że osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu
  • Do dnia 1 stycznia 2024 r. należało wymienić instalacje cieplne eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (oczywiście wiek instalacji liczymy od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej). Wyjątek stanowią kotły klasy III lub IV - termin ich wymiany upływa do końca 2027 r.

 

naklejkiNaklejki trafią na piece mieszkańców, by przypominać im o ostatecznym terminie obowiązkowej wymieny starego pieca

 

 

Celem ZIELONYCH KONTROLI jest budowanie postaw pro-ekologicznych oraz świadomości mieszkańców co do obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska, m.in. Uchwały Antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kontrolujący sprawdzają rok produkcji pieca, upewniają się czy mieszkańcy prawidłowo palą w piecu, odpowiadają na pytania dotyczące konieczności wymiany pieca i udzielają informacji na temat dostępnych dofinansowań. Dotrą z wiedzą i poradami do każdego bieruńskiego domu. Warto podkreślić, że ZIELONE KONTROLE przeprowadzane są we współpracy Straży Miejskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

 

Czytaj również:

Podobne wiadomości:

do góry