• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Aktualności 1 Czerwca 2023

Z dniem 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2020 - 2023. W związku z tym Rada Miejska w Bieruniu dokona wyboru ławników na kolejną kadencję. 

ogłoszenie

Rada Miejska w Bieruniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 217 z późn.zm.), dokona wyboru ławników do:

 • Sądu Rejonowego w Tychach - 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • Sądu Okręgowego w Katowicach - 6 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach karnych i 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Nabór kandydatów na ławników odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w terminie od
1 do 30 czerwca 2023 roku.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Jest nieskazitelnego charakteru.
 • Ukończył 30 lat.
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 • Nie przekroczył 70 lat.
 • Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 w/w ustawy):

 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 • Radni gminy, powiatu i województwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na:

https://bip.bierun.pl/nabor-lawnikow/index

 

 

 

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 27.66KB Plik: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
docx Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika 31.71KB Plik: Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika
docx Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej 13.67KB Plik: Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
docx Oświadczenie dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 13.77KB Plik: Oświadczenie dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Podobne wiadomości:

do góry