• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Uroczysta Gala z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia

Uroczysta Gala z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia

Aktualności 22 Września 2021

Przyznanie tytułu ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIERUNIA oraz wręczenie odznaczeń dla ludzi zasłużonych dla trzech dekad budowania nowoczesnego, samorządnego, przyjanego mieszkańcom miasta to dwa najważniejsze elementy gali, która odbyła się 10 września w Domu Kultury GAMA. Nie były to jednak jedyne elementy tej wyjątkowej uroczystości, która przybrała chatakter uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. Było też oficjalne wręczenie nominacji starostom dożynkowym oraz uhonorowanie dwóch emerytowanych proboszczy bieruńskich parafii Krzyżem Zasług przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

StarostowieStarostami dożynkowymi zostali Jolanta i Ryszard Budny

 

 

Starostami tegorocznych dożynek zostali Jolanta i Ryszard Budny. Starosta wywodzi się ze znamienitej rodziny rolniczej, z dziada pradziada związanej z rolnictwem, a której korzenie sięgają Goczałkowic (z tamtych terenów wywodzi się wiele znanych rodów rolniczych Bierunia wysiedlonych z uwagi na budowę zapory w Goczałkowicach), ale Pan Ryszard już jest bieroniokiym z krwi i kości. Kocha pracę na roli. Już od najmłodszych lat szczególnie sobie upodobał nowinki techniczne w rolnictwie, a dziś po wielu latach prowadzenia firmy transportowej stwierdza, że z przyjemnością zasiada na traktor by uprawiać swoje 12 ha gruntu. Nasz Starosta nie tylko realizuje się jako przedsiębiorca i rolnik, ale również jako społecznik. W latach 2014 - 2018 był Radnym VII kadencji w Bieruniu. U boku Pana Ryszarda zawsze stoi żona Jolanta, z którą poznał się na weselu w Wadowicach. Z tego papieskiego miasta pochodzi Starościna i jest niezwykle dumna z tego powodu. Pani Jolanta podobnie jak Pan Ryszard wywodzi się z rodu, który z pokolenia na pokolenie był związany z rolnictwem. Pani Jolanta z zawodu jest pielęgniarką,wyszła jednak za mąż za rolnika i przedsiębiorcę. Obecnie pomaga mężowi w prowadzeniu gospodarstwa i jest spedytorem firmy przewozowej męża. Jest jeszcze jedna sprawa warta przypomnienia z uwagi na 30-lecie samodzielności Bierunia. Otóż w pierwszym roku samodzielności miasta na wniosek radnego Grzegorza Szczygła odbyły się pierwsze dożynki w samorządnym Bieruniu. Odbyły się one na stadionie KS Piast w Bieruniu Nowym, a pierwszą Starościną była Mama Pana Ryszarda - Genowefa. Po równych 30 latach jej syn został Starostą dożynek. 

 

Krzyż zasługEmerytowani Proboszczowie nowobieruńskich parafii otrzymali Krzyż Zasług od Prezydenta RP

 

Burmistrz Miasta Bierunia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieruniu wręczyki emerytowanym proboszczom nowobieruńskich parafii odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były to Krzyże Załug dla Księdza Jana Dąbka ooraz Księdza Andrzeja Bartoszka.

 

Ks. Jan Dąbek w posłudze kapłańskiej spędził 41 lat. W sierpniu 1990 roku rozpoczął posługę w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. W roku 1992 dekretem Biskupa Damiana Zimonia mianowany został Proboszczem tejże Parafii, a funkcję tę pełni do odejścia na emeryturę w roku 2019. W roku 1998 roku gruntownie wyremontował Kościół. Jedną z wielu zasług Ks. Proboszcza jest  wpisanie kościoła NSPJ do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, co nastąpiło w 2017 roku.

 

Ks. Andrzej Bartoszek w posłudze kapłańskiej również spędził 41 lat. W roku 1988 rozpoczął posługę w Parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym, jako wikary. 10 października 1988 roku Dekretem Biskupa Damiana Zimonia mianowany został Proboszczem tejże parafii i funkcję tą pełnił do roku 2019, kiedy to przeszedł na emeryturę. Ksiądz proboszcz Bartoszek jest budowniczym kościoła parafialnego oraz Domu Katechetycznego. W roku 1998 Kościół pw. św. Barbary w Bieruniu Nowym został poświęcony przez arcybiskupa Damiana Zimonia.

 

 

 NowobieruniankiZasłużonym dla Miasta Bierunia w roku 2021 został zespół folklorystyczny NOWOBIERUNIANKI

 

Jak doroczna tradycja nakazuje, na wrześniowej Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, tytułem „Zasłużony dla Miasta Bierunia” honoruje się osoby, które zajmują szczególne miejsce w naszej społeczności. Tytuł ten nadawany jest za zasługi dla Miasta osobom, instytucjom, stowarzyszeniom bądź nieformalnym grupom osób, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do ubogacenia w szlachetne wartości nasze miasto i jego społeczność.

W roku 2021 tytułem ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIERUNIA uhonorowany został zespół folklorystyczny NOWOBIERUNIANKI, którego prezesem jest Pani Małgorzata Berkop.

 

Fragment laudacji wygłoszonej na część zespołu Nowobierunianki przez dr Annę Początek:"(...)Może działalność Zespołu nie jest oszałamiająca, jest  skromna ale  wszechobecna. Nie tylko w tym tkwi jego siła, myślę, że głównie w jego niezwykłym, od zawsze  społecznym bezinteresownym zaangażowaniu wszystkich członków Zespołu. Deszcz, zima, spiekota nie była i nie  jest dla nich przeszkodą, by  spotykać się na  próbach i z doskonale przegotowanym programem prezentować śląskie pieśni, obrzędy i zwyczaje.   Startować we wszelkiego rodzaju konkursach,  przeglądach i innych ważnych dla określonej społeczności uroczystościach, z całkiem dobrym rezultatem..."

 

Fragment laudacji wygłoszonej na część zespołu Nowobierunianki przez dr Annę Początek: (...)Nieprzerwanie od momentu pierwszego występu, na pierwszych Dożynkach zorganizowanych w 1991 roku - samodzielnej administracyjnie jednostce  - do dnia dzisiejszego tj. 30 lat  byli  i są z nami. Większość z nas tu obecnych doskonale zna ich działalność. Przez te trzydzieści lat Nowobierunianki,  mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że uczestniczyły we wszystkich uroczystościach państwowych, świeckich, kościelnych, jubileuszach towarzyszyły i umilały nam czas. Prowadziły zajęcia w przedszkolach w ramach ścieżek edukacyjnych, uświetniały uroczyste akademie i konkursy dla najmłodszych mieszkańców Bierunia Nie było chyba żadnej uroczystości, w której zabrakło by Zespołu..."

 

Odrodzona SamorządnośćUhonorowani zostali byli Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Miejskich w Bieruniu

 

W drugiej części gali głos zabrali Piotr Czarnynoga - członek pierwszego Zarządu Miasta Bierunia oraz pierwszy Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego i Ludwik Jagoda - Burmistrz Miasta Bierunia w latach 1998-2010, którzy opowiedzieli o pierwszych dwóch dekadach rozwoju naszego miasta. Urzędujący Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica biorąc udział w krótkiej dyskusji podkreślił, że niezwykle dynamiczny rozwój Bierunia, jaki obserwujemy w ostatnich latach nie byłby możliwy, gdyby nie ogrom pracy wykonanej przez jego poprzedników i olbrzymie wyzwania przez nich podjęte.

 

Uhonorowani odznaczeniami Burmistrza Miasta Bierunia za wkład w rozwój samorządności Bierunia zostali:

 • Dotychczasowu Burmistrzowie Miasta Bierunia i Przewodniczący Rad Miejskich wszystkich kadencji, którzy otrzymali szklane statuetki, zaprojektowane specjalnie z okazji 30-lecia bieruńskiej samorządności.
 • Rdni pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Bieruniu, którzy otrzymali pamiątkowe, jubileuszowe srebrne znaczki.
 • Stowarzyszenia, kluby i fundacje i firmy prowadzące działalność na terenie Bierunia, bez których dynamiczny rozwój miasta i integracja społeczności lokalnej nie byłyby możliwe. Szklanymi trofeami uhonorowane zostały nastepujące podmioty:
 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej PORĄBEK
 2. Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia
 3. Nitroerg S.A.
 4. Bieruńska Akademia Piłkarska GOL
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
 6. Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej WSPÓLNA EUROPA
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ ŻYCIA
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Bieruń Stary
 9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Bieruń Nowy
 10. Spółdzielnia Usługowo - Handlowa “Jedność”
 • Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu i jednostek organizacyjnych miasta, którzy swoją służbę pełnią od roku 1991, a więc już 30 lat. Pozłacane grawertony z podziękowaniami otrzymali:
 1. Pan Grzegorz Plewniok
 2. Pani Katarzyna Plewniok
 3. Pani Barbara Jeleń
 4. Pani Barbara Kłosowska
 5. Pani Barbara Bednorz
 6. Pani Ewa Kolny
 7. Pani Barbara Suchomska
 8. Pan Krzysztof Myalski
 • Specjalnym odznaczeniem 30-lecia samorządu - srebrną przypinką zaprojektowaną specjalnie z okazji 30-lecia odrodzonej Samorządności Bierunia udekorowanych zostało 9 osób, które swoją pracą na rozmaitych polach w sposób szczególny wpisały się w życie miasta Bierunia. Byli to:
 1. Pan Alojzy Lysko - wybitny działacz na rzecz upowszechniania historii, kultury i tradycji.
 2. Pan Franciszek Mrzyk - niestrudzony promotor sportu i integrator społeczności lokalnej.
 3. Pani Krystyna Trzońska - długoletni, wyróżniający się pracownik samorządowy.
 4. Pan Andrzej Pomietlorz - aktywny działacz społeczny i promotor wędkarstwa.
 5. Państwo Barbara i Aleksander Lozinszek - promotorzy tańca, kultury i sportu.
 6. Państwo Jadwiga i Kazimierz Wiśniowscy - pszczelarze, ekolodzy i działacze społeczni.
 7. Pani Jolanta Niesyto - niezwykle zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa powodziowego.
 8. Pan Zdzisław Kantor - działacz społeczny, propagator lokalnej kultury i historii.
 9. Pan Wojciech Palikij - działacz sportowy, ojciec wielu sukcesów bieruńskich zawodników.

 

Gala z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia

 

Podobne wiadomości:

do góry